icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Hverdagsliv og livsforløb

  • Redigeret af Maria Rørbæk
  • 09-2014 /

Af Ida Schwartz

Denne bog bærer undertitlen ‘Tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse’ og henvender sig bl.a. til socialpædagoger, der tager del i omsorgen for børn og unge bosat uden for eget hjem – samt studerende, der er interesserede i problematikker inden for anbringelsesområdet. Et uddrag af bagsideteksten lyder: ‘Børn og unge bosat uden for eget hjem er afhængige af, at mange professionelle samarbejder om at skabe sammenhæng i deres hverdagsliv og livsforløb’. Bogen argumenterer for at forstå den socialpædagogiske opgave med anbragte børn som en tværprofessionel støtte til, at børnene udvikler en personlig livsførelse gennem deltagelse i fællesskaber og deres hverdagsliv og livsforløb. Bogen ønsker at inspirere professionelle til i samarbejde med børnenes forældre at arbejde sammen på tværs af professionsområder om at udvide børnenes deltagelsesmuligheder. Bogen udforsker, hvordan en socialpædagogisk indsats kan styrke, at børn og unge bosat uden for eget hjem kan tage del i samfundets mange forskellige udviklingssammenhænge. Livsførelse handler om at lære, hvordan man forfølger egne muligheder gennem deltagelse i og bidrag til noget fælles.


Udgivet på Forlaget Klim. 274 sider, 299 kr.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Fagbøger, Socialpædagogisk praksis, Børn og unge