icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Sanser og sanselighed – essays om den sansede verden

  • Redigeret af Maria Rørbæk
  • 09-2014 /

Af Jørn Martin Steenhold

Her kommer en samling på 112 essays, der alle handler om sansning. Den er skrevet af pædagog, forfatter og fremtidsforsker Jørn Martin Stenhold. Med hans ord, er der ikke tale om faglitteratur om sanser, men om noget, der mere skal betragtes som skønlitteratur. Eller om noget i krydsfeltet mellem fag- og skønlitteratur. Der er i hvert fald tale om nogle personlige tekster, hør bare her (fra kapitel 17 om sanseblokering): ‘Nogle børn har det sværere end andre. Nogle er næsten ‘alt for hurtige’, opfindsomme, ‘har krudt i røven!’, totalt nysgerrige – og sanser og fornemmer ud over det almindelige. De er klart sagt – ‘ikke til at styre’! De har det i sig, at de altid er ‘tændte’ og yderst opmærksomme på, hvad der sker, kan ske eller måske vil ske. De vil simpelt hen opdage verden, mærke den, sanse den. Alt skal undersøges, opdages, opfindes – og der bliver eksperimenteret med alle de ting, der dybt interesserer dem. Lyst, energi, overskud og vedholdenhed forekommer dem som det naturligste i verden. Derfor har de svært ved at tilpasse sig – eller også nægter de at gøre det. Mange børn tilpasser sig omgivelserne, børnehaven, skolen – og dem er der ingen problemer med (men det er måske noget vi tror!)’.


Udgivet på Erhvervsskolernes Forlag. 311 sider, 298 kr.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Fagbøger, Socialpædagogisk praksis, Teori og metode