icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier

  • Redigeret af Maria Rørbæk
  • 09-2014 /

Af Kim Rasmussen (red.)

Hvordan kan man i en tværfaglig-pædagogisk kontekst arbejde med visuelle projekter som tegninger, malerier, fotografier og film? Det belyser denne antologi i 13 kapitler, der tager afsæt i forskellige konkrete forskningsprojekter, metodologiske problemstillinger og erfaringer, som forfatterne selv har gjort eller er optaget af. Nogle kapitler tager afsæt i pædagogiske projekter indenfor normalområdet – andre beskriver også projekter indenfor det social- og specialpædagogiske område. Det drejer sig eksempelvis om kapitel 1 og 2. Kapitel 1 bærer overskriften: ‘Forskellige typer projekter, hvor børn fotograferer’. Her beskrives bl.a. et projekt, hvor børn med Downs Syndrom fotograferede deres egen hverdag. Kapitel 2 handler om et forskningsprojekt, der skal belyse hverdagslivet for børn, der lever på døgninstitution, og hvordan børnene selv oplever deres hverdag – og hvor forskeren bl.a. har skaffet sig indsigt ved at udlevere et kamera til børnene og efterfølgende analysere billederne. Ud over forskere henvender bogen sig også til pædagoger og andre, der arbejder med at hjælpe og støtte andre mennesker i at kommunikere og udtrykke sig om eget liv.


Udgivet på Roskilde Universitetsforlag. 410 sider, 298 kr.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Fagbøger, Socialpædagogisk praksis, Teori og metode