icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Læserbrev

Hvordan får vi kunder i butikken?

  • Af Luise Hansen
  • 20-2014 /

Jeg er daglig leder på Friheden, et lille privat opholdssted i Nakskov. Når vi siger lille, så mener vi det. Vi kan have fem unge boende. Det er vi meget bevidste om, og har på ingen måder et mål om at blive større.

Men vi skal tænke nyt, hvis vi skal klare os over for specielt kommunerne, men også andre opholdssteder.

Når vi står og kigger udefra på kommunerne, virker det som om, de er på vej tilbage til de store centralinstitutioner, der nogle steder var mindre landsbyer.

Vi tror i inklusionens navn ikke på, at det er vejen frem. Vores unge er inden for socialpsykiatrien, og det er deres helt store mål i livet at være som alle andre normale unge. Den mulighed mener vi ikke, man tilbyder dem på store institutioner.

Mange af vores unge vil blive påvirket af en stor institution på samme måde som en større procentdel bliver påvirket af at være i fængsel. Det er svært at opretholde normen, når man kommer længere og længere væk fra normen. Så kan det godt være, at man har et særligt tilrettelagt job uden for området. Men alle andre aktiviteter foregår i disse omgivelser.

På Friheden vil vi gerne være så tæt på normen, som det er muligt. Det betyder fx, at vi ikke får leveret varerne. Al handel foregår i de lokale butikker. Og når de unge skal deltage i fritidsaktiviteter i fx svømmehallen, motionscenteret eller andre klubber, bliver det på lige fod med hr. og fru. Danmark. Vi kan ikke oprette hold specielt for os.

Det er en udfordring i starten, for vores beboere har ofte været ekskluderet gennem store dele af deres skoletid og tvinges nu til at blive inkluderet. Det sværeste er ofte at få den unge til at inkludere sig selv.

Når jeg så henvender mig til kommunerne og fortæller om dette, så er mange ofte enige med os i, at det er vejen frem.

Jeg kan bare ikke levere til den pris, de store steder kan. Vi har åbent med personale 24-7, 365 dage om året. Det koster, for der er kun de samme fem pladser at fordele prisen på.

Skal de små steder så lukke i økonomiens navn? Det håber vi ikke, for vi kan tilbyde noget andet: De unge er ofte kortere tid på vores opholdssted, da det bliver meget intensivt, og de fra dag et bliver en del af den normale verden.

Unge opholder sig på Friheden mellem halvandet og tre år. Når de flytter, er det til egen lejlighed og med et netværk omkring sig. De er i gang med uddannelse eller kommet i job.