icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Fusion

Tilnærmelser mellem LO og FTF

Er de to hovedforbund ved at flytte sammen? Det diskuterede LO-formand Harald Børsting med Socialpædagogernes hovedbestyrelse – og der er en del knolde på vejen mod en fusion

  • Af Jens Nielsen
  • 20-2014 /

Det ville være historisk, og det ville blive stort: 93 forbund og 1,5 mio. danske lønmodtagere i én hovedorganisation. Det vil være resultatet, hvis LO og FTF ender med den fusion, som de to organisationer nu for alvor giver sig til at undersøge mulighederne for. Men der er fordele og ulemper, og hvordan vil det fx stille et forbund som Socialpædagogerne, kunne man spørge.

Derfor havde Socialpædagogernes hovedbestyrelse på sit møde i september inviteret LO-formand Harald Børsting til et oplæg og en debat om den mulige fusion, og han blev budt velkommen af forbundsformand Benny Andersen:

– Jeg er ikke til trosbekendelser, men til realpolitik, og den her debat kommer vi til at føre frem til LO’s kongres i 2015. Derfor skal vi tage diskussionen nu – her i hovedbestyrelsen og ude med medlemmerne.

Harald Børsting lagde da også ud med at konstatere, at ideen om en ny hovedorganisation ikke giver mening, hvis den ikke er forankret ude i forbundene. Den undersøgende del af arbejdet er nået langt – men der mangler også at blive kastet lys over rigtigt mange ting, sagde han.

– Vi har intensiveret samarbejdet mellem LO og FTF – bl.a. gennem fælles høringssvar på beskæftigelsesområdet og i det internationale arbejde – fordi begge parter kan se fordele ved det, men også fordi diskussionen er startet ude i forbundene, hvor man nogle steder spørger, om man nu også er med i den rigtige hovedorganisation. Det er jo helt legalt at spørge sådan, og det afspejler forandringerne på arbejdsmarkedet. Og det er da også et spørgsmål, I kunne stille jer selv, for jeres medlemmer er jo i hverdagen omgivet af FTF’ere, sagde Harald Børsting.

De svære emner

Han pegede på, at alene det faktum, at en hovedorganisation vil have 1,5 mio. medlemmer vil øge legitimiteten. Men en ting er at tale om en fusion ‘på 1. maj-niveau’ – noget andet ‘de svære emner’, som LO-formanden kaldte de seks ‘knolde’, der er på vejen mod en fusion.

– Vi skal først og fremmest finde frem til et politisk grundlag. Vi i LO kan jo ikke løbe fra de historiske bånd til Socialdemokraterne. Men vi brød de bånd i 2003, og en ny hovedorganisation skal i mine øjne også være politisk uafhængig. Vi skal have en tilstrækkelig stærk organisation med et stærkt værdigrundlag, der kan favne alle – ellers bliver vi uinteressante, sagde Harald Børsting og understregede, at det kræver, at de involverede forbund alle anlægger et ‘helhedssyn’ på sagen.

Han pegede også på de store forskelle på hovedorganisationernes rolle ift. aftaler og overenskomster, som på det offentlige arbejdsmarked er flyttet helt ud af hovedorganisationerne.

– Men det kan ikke nytte, at vi får skabt en ny hovedorganisation, der ikke har vægt og kan bevæge sig i de diskussioner, der venter i den offentlige sektor i de næste 10-20 år – uanset hvad statsministeren hedder. Til gengæld er der kæmpeperspektiver i at samle de offentligt ansattes interesser – ikke kun i den politiske debat, men også konkret i OK- og andre forhandlinger, sagde Harald Børsting.

– Til gengæld er skræk-scenariet som jeg ser det, at de offentligt ansatte og de privatansatte ender i hver sin hovedorganisation. Og særligt da for de offentligt ansatte, fordi markedslogikken gør de privatansatte til de stærke og lønførende, mente Børsting.

Han anerkendte, at der er en meget stor forskel på uddannelsesbaggrunden i de mange forbund, men pegede på, at der allerede i dag i LO er en spredning, der ligner den, der er i FTF. Så ser det straks mere kompliceret ud med den lokale struktur, for her er LO og FTF ‘mildest talt meget forskellige’. Men mens det ikke er noget, der er diskuteret endnu, har LO ingen intentioner om at svække det lokale arbejde, konstaterede LO-formanden.

Han fremlagde derefter planen for det videre arbejde med fusionsplanerne frem mod de to nuværende organisationers kongresser i efteråret 2015.

Test af politisk grundlag

Som en slags prøvesten på en evt. fælles fremtid, har LO og FTF aftalt, at de to organisationer kører fælles valgkampagne op til det kommende folketingsvalg, der kommer senest i november 2015, men efter manges vurderinger formodentlig allerede i foråret 2015.

– Det bliver en rigtig god mulighed for at teste det konkrete arbejde med at formulere et fælles politisk grundlag for en ny hovedorganisation, sagde Harald Børsting.

Efter LO-formandens oplæg slog forbundsformand Benny Andersen fast, at det afgørende er, hvad det er, en ny forhandlingsorganisation kan gøre bedre – og så medgav han, at det offentlige forhandlingssystem ‘helt sikkert kan blive bedre’. Andre HB-medlemmer pegede på det vigtige i, at processen ikke trækker for langt ud, at der kommer en ordentlig debat om sagen i LO-familien, og at ‘de svære emner’ bliver afklaret, før en fusion søsættes. Og så understregede forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen, at Socialpædagogerne har taget stilling og markeret sin opbakning til en ny hovedorganisation.

– Og i det videre arbejde skal vi bidrage med den viden, vi har som den gruppe i LO, der er tættest på FTF-forbundene rent arbejds- og uddannelsesmæssigt, sagde han.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Forbund og a-kasse

Relaterede artikler