icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Generalforsamling Midt- og Vestjylland

Citronen er presset til sidste dråbe

Hvordan ser hverdagen ud, spurgte kreds Midt- og Vestjylland på temadebat om arbejdsmiljø og faglighed i forbindelse med generalforsamlingen

  • Af Hanne Sørensen Smith
  • 20-2014 /

Der er gang i Midt- og Vestjylland. Formand Peter Sandkvist og kasserer Grete Rask fortalte på kredsgeneralforsamlingen om medlemsfremgang efter egen kampagne, men stadig et stort potentiale. Om regnskab 2013 med penge i kassen, som nu skal bruges på flere medlemsmøder i kommunerne, trivselsnetværk for ledige og kompetenceudvikling af egne ansatte. Om næsten en halvering af huslejen efter flytning.

– Men hvor er opgraderingen af arbejdsmiljørepræsentanterne, spurgte et medlem.

– Du træder på en øm tå. Den indsats er ikke i gang endnu. Det skal den, svarede Grete Rask.

Et andet medlem havde i ‘så mange år’ efterlyst fælles fora for TR’er, AMR’er og ledere – og fik medhold:

– Beslutningen om fælles fora er taget. Den rulles ud nu, for vi skal tage fat. Vi spørger hele tiden os selv: Gavner det medlemmerne, det vi foretager os? Vi forsøger at være ude hos jer. Være på forkant, betydningsfulde og skabe resultater. Brug os, lad også os høre fra jer, sagde Peter Sandkvist.

Ordvekslingen fortsatte over i et temamøde om arbejdsmiljø og faglighed, hvor Marie Sonne, næstformand i forbundet, lagde op til debat.

– Citronen er presset til sidste dråbe, men vi får ikke flere penge. Så bruger vi ressourcerne rigtigt? Hvad kan vi gøre med tilrettelæggelse og organisering af arbejdet, sagde hun til deltemaet ‘Manglende ressourcer og støtte (kollegialt og ledelsesmæssigt)’.

– Vi må styrke vores faglighed og stille krav den anden vej. Hos os definerer vi vores arbejdsopgaver og overlader andre til andre faggrupper, sagde en hjemmevejleder og AMR fra Silkeborg.

– Vi er så pressede, at der ikke er plads til forskellighed. Det giver nemt mobning, at vi skal kunne det samme, sagde en TR fra Viborg.

En forstander fra Struer opsummerede:

– Vi var 16 ledere for syv år siden på børne- og ungeområdet. Nu er vi syv i hele regionen. Fraværet giver meget mere selvledelse. Der er flere værktøjer og muligheder, men ikke tid til at udnytte dem. Vi er nødt til at kigge på, hvad vi skal skære bort.

Under temaet ‘Mængden af arbejdsopgaver’ fortalte Marie Sonne, at 31 pct. af socialpædagogerne i ringe grad oplever balance mellem opgaver og ressourcer. Hun satte sin lid til Tillidsreformen og fortalte om større lydhørhed i KL for organisationsønsker om reelle aftaler.

– Den lydhørhed mærker jeg ikke ude på min arbejdsplads, kom det tørt fra en deltager..

‘Vold, trusler og negative handlinger’ som tema fik mange meninger frem om rigtig/forkert visitation:

– Hvad er det for nogle borgere, man anbringer i det åbne system? Jeg bliver enormt provokeret af, at der altid er økonomi ind over min sikkerhed. Borgerens rettigheder i hjemmet står over, at jeg sætter mit liv på spil, sagde en deltager med døgnarbejde blandt domfældte.

– Når vi siger, at borgeren ikke er det rigtige sted, siger regionen: Hov, så kan vi spare seks pædagoger. Jeg hører det igen og igen. På et år er der fyret 30 kolleger. Det er vores virkelighed. Det er ikke i orden, sagde en anden.

– Vi skal have samlet den viden. Og vi mangler alternativer mellem sikrede institutioner og åbne. Vores arbejdsgivere skal vide, hvor stort et problem, det er, sluttede Marie Sonne. 


Læs mere på kredshjemmesiden: www.sl.dk/midtogvestjylland

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Generalforsamling, Forbund og a-kasse