icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Generalforsamling Midtsjælland

Arbejdsmiljø og faglighed under pres

Hvordan fastholdes arbejdsglæde og faglighed, når det strammer til ude på arbejdspladserne? Det var omdrejningspunktet for debatten på generalforsamlingen i Kreds Midtsjælland

  • Af Trine Kit Jensen
  • 20-2014 /

Arbejdsmiljø og faglighed er temaet på forbundets kongres i november, og det emne fyldte også på generalforsamlingen i Kreds Midtsjælland, hvor 43 medlemmer var mødt op. Efter et muntert indslag om arbejdsglæde ved sognepræst og foredragsholder Michael Brautsch kom der alvorlige miner på – og frustrationerne fik frit løb.   

– Der er for meget fokus på økonomi og for lidt fokus på fagligheden. Det stresser, lød det bl.a. fra salen.

– Vi løber stærkt, og vi arbejder meget alene, sagde en anden.

Flere gav udtryk for, at besparelser og øget arbejdstryk har ændret tonen på arbejdspladserne, og et medlem efterlyste værktøjer til, hvordan man griber det an, hvis samarbejdet i personalegruppen halter. Derudover blev der peget på, at personale uden uddannelse er med til at udfordre fagligheden, og at der på arbejdspladser med både medlemmer fra både FOA og Socialpædagogerne er brug for en fælles indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

Kredsens næstformand Kim Christian Jensen understregede, at der selvfølgelig findes arbejdspladser med overskud til faglighed og godt samarbejde.

– Vi må dog konstatere, at der er sket nogle udviklinger på vores område, hvor det er gået meget skævt. Tidligere var det sådan, at en arbejdsplads havde sin egen specialisering, og dermed var medarbejderne kompetente og sikre på at løse opgaven. Men nu er der flere og flere tilbud, hvor støttebehovet for borgerne er meget forskelligartet, og det kan være svært at imødekomme opgaverne på grund af mangel på fagpersoner og mangel på efteruddannelse.

Han nævnte også, at forstanderne i flere kommuner er erstattet med daglige ledere eller afdelingsledere uden reel kompetence til personaleledelse. Den er lagt i hænderne på centerchefer, der kan have ansvar for mere end 100 medarbejdere og så mange opgaver, at det er umuligt at nå det hele. I kredsen er der derfor håb om, at forbundets nye ledersektion kan støtte lederne til bedre arbejdsvilkår og dermed også bedre vilkår for de menige medarbejdere.

Faglige temaer

Kredsformand Jan Vium konstaterede i et kort supplement til den skriftlige beretning, at den økonomiske skrue fortsat er strammet ude i kommunerne.

– Der bliver stadig sparet, selv om man ofte kalder det noget andet, og det betyder bl.a., at vi i kredsen har 150 ledige, sagde han.

På positivsiden fremhævede han, at det nye Socialtilsyn Øst med base i Holbæk er en landvinding, der fremadrettet vil bidrage til at sikre kvaliteten i de sociale tilbud, fordi drift og tilsyn nu er skilt ad.

Kreds Midtsjælland lægger stor vægt på aktiviteter, der skal gøre det attraktivt at være medlem af fagforeningen. I den sammenhæng pegede formanden bl.a. på, at kredsen i år som noget nyt har afholdt en række tema-aftener med fokus på socialpædagogisk faglighed. Arrangementerne har bl.a. handlet om kvalitets- og kompetenceudvikling i botilbud, neuropædagogik, udviklingshæmning og demens. De har trukket fulde huse, og nye temaer for resten af året er allerede planlagt.

Frem til næste generalforsamling bliver en lang række andre initiativer sat i værk, og for at styrke arbejdet i kredsen er der netop ansat en ekstra sagsbehandler. 


Læs mere på kredshjemmesiden: www.sl.dk/midtsjælland

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Generalforsamling, Forbund og a-kasse