icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Generalforsamling Østjylland

Løft arbejdsmiljø ud af ensomhed

Hvad er vigtigst for et godt arbejdsmiljø, og hvad gør I selv for at få det, lød nogle af spørgsmålene til deltagerne på Kreds Østjyllands generalforsamling med temadebat

  • Af Hanne Sørensen Smith
  • 20-2014 /

Arbejdsom summen fyldte salen, da kreds Østjylland holdt generalforsamling med minimumsdagsorden.

Kredsformand Verne Pedersen opsummerede tingenes tilstand i kredsen:

– Medlemstallet er stabilt, men der skal arbejdes. I to år har vi satset på ledere og mellemledere. Nu tager vi fat på familieplejerne, der også får nyhedsbreve. Vi har skruet op for medlemsarrangementer og afsat ekstra ressourcer til at styrke faglighed og fællesskab. Kommunerne er interesserede i at høre om partnerskab, inklusion og arbejdsmiljø. Nu gælder det om at holde fast, når det blæser, sagde hun.

Ellers var det temadebatten om arbejdsmiljø, der optog tiden – indledt af forbundsformand Benny Andersen og fulgt op af samtlige deltagere.

Hvilke elementer er vigtige for et godt arbejdsmiljø? Prioritér de tre vigtigste, stod der på spørgearket.

Rundt omkring lød det: Godt kollegaskab, åbenhed og tillid på alle niveauer. Tydelighed om forventninger ift. opgaveløsning, dialog og sparring. Tryghed, faglighed og indflydelse. Ressourcer, social kapital ift. tillid og samarbejde. Gennemsigtighed og faglig ledelse.

Tænker du/I nok over nedslidning, og hvad gør I for et godt arbejdsmiljø?

– Det er vores eget ansvar at tale om det. At gøre tingene i fællesskab og have tid til refleksion og supervision er vigtigt, lød et bud.

– Det er meget væsentligt at løfte arbejdsmiljøet ud af alenehed. Og vi må tænke over nedslidning, selv om vi har travlt. Der er brug for forflytningsvejledere med plads og tid til ordentlig instruktion, lød et konkret svar..

Hvad betyder samarbejdet mellem leder, TR og AMR, og inddrager I dem? Hvad kan ledelsen bidrage med?

– Tja, familieplejerne har ikke nogen af delene, så det er godt og nødvendigt, at kredsen støtter her, mente en gruppe.

 – Ledelse, TR og AMR som dynamisk trio skal hjælpe med at skabe opmærksomhed på vores arbejdsvilkår. Ikke slemme historier, men gode og med nuancer på, lød et andet svar.

Hvilken rolle skal Socialpædagogerne spille, lød sidste spørgsmål, der bl.a. førte til efterlysning af endnu større indsats mod vold og trusler.

– Mange arbejdspladser er tværfaglige. Ofte er der to-tre socialpædagoger uden TR. Hvordan tilgodeser vi dem, spurgte en gruppe.

– I skal støtte, at små grupper kan gå på kursus sammen med kolleger. Forbund, kreds og den dynamiske trio på den enkelte arbejdsplads skal sikre fælles uddannelse på tværs af fag. I skal lave netværk for AMR’erne og forhandle bedre tid til dem.

Kredsformand Verne Pedersen samlede op:

– Alle medlemmer skal have en TR, så vi må have små grupper dækket af andre. Flere netværk – måske kan vi lave kommunegrupper, også for AMR’erne.

– Den dynamiske trio passer til medlemmerne. Vil andre organisationer være med, er det fint. Vi skal nok lægge os i selen i konkret samarbejde med øvrige organisationer på jeres arbejdspladser, men det er en rund snak, for der kan være forskellige indsatser i spil, sagde hun. 


Læs mere på kredshjemmesiden: www.sl.dk/østjylland

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Generalforsamling, Forbund og a-kasse