icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Generalforsamling Storkøbenhavn

Nej tak til valgfrihed

Storkøbenhavn vil bibeholde afspadsering for aftenarbejde i stedet for at få penge. Og så skal et godt arbejdsmiljø gælde både ledere og medarbejdere

  • Af Lone Marie Pedersen
  • 20-2014 /

Der var ingen tvivl. En næsten enstemmig generalforsamling i kreds Storkøbenhavn sagde nej til, at det skal være valgfrit, om man som kompensation for aftenarbejde vil afspadsere timer eller have penge.

Socialpædagogerne har i sit udkast til overenskomstkrav for 2015 foreslået, at det fremover skal være valgfrit.

Blandt de godt 60 fremmødte var der flere, som kraftigt advarede mod at ændre på reglerne. En af dem var Uffe Thorup, der påpegede, at en udbetaling i stedet for afspadsering i realiteten blot ville betyde, at dem, der valgte pengene, ville blive hurtigere nedslidt. Desuden ville kollegaer blive fyret, fordi andre arbejder flere timer.

I stedet for at ændre i overenskomsterne foreslog flere af deltagerne, at man bare kan indføre valgfrihed i de decentrale arbejdstidsaftaler. Det sker allerede i dag flere steder, og det fungerer fint.

Kredsformand Lars Petersen konkluderede oven på en lang debat, at kredsens holdning er:

– Vi skal ikke gøre det valgfrit, om man vil have penge eller frihed for aftenarbejde. Vi er inde på et område, der er så centralt for arbejdsmiljøet, at vi skal fastholde de nuværende regler om kompensation for aftenarbejde.

Lønnen er vigtigst

Deltagerne blev bedt om hver især at prioritere deres væsentligste krav til overenskomstforhandlingerne i 2015 ud fra Socialpædagogernes udkast. 

Udover nej til forslag om løn som kompensation for aftenarbejde, viste opgørelsen, at medlemmerne først og fremmest prioriterer sikring af reallønnen og en højere pension. Der var også mange stemmer på, at der skal være faste anciennitetsstigninger både på overenskomsten for det forebyggende og dagbehandlende område og for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger.

Arbejdsmiljø og faglighed

Kredsen har vedtaget, at der ikke længere skal udarbejdes såvel skriftlig som mundtlig beretning om kredsens arbejde. I stedet gav kredsformand Lars Petersen et kort rids over de opgaver, som kredsen især har været optaget af. Øverst står organisering.

– Vi har valgt, at organisering skal være det overskyggende tema for de aktiviteter, vi tager op. Vi skal have debatten om organisering ud på arbejdspladserne og vise, at det er godt at være med i fællesskabet. 

Socialpædagogernes udkast til strategiplan for arbejdsmiljø, som skal behandles på Socialpædagogernes kongres i november, blev fremlagt til debat.

Fra flere sider blev det fremhævet, at det vigtigste for at få et godt arbejdsmiljø er, at der på arbejdspladsen bliver fokuseret på socialpædagogers faglighed, som er lig med kerneopgaven. Er der ikke mulighed for at arbejde med stor faglighed, går det ud over arbejdsmiljøet.

Andre pegede på, at der er behov for at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet ved en del alenearbejde.

Leder Vivi Lauridsen efterlyste, at der i strategipapiret også kommer til at stå noget om lederes arbejdsmiljø. 

– Der står meget i papiret om, hvad der er ledernes opgaver i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø. Men ledernes arbejdsmiljø er ikke en privatsag. Ledere og medarbejdere er hinandens forudsætning. 


Læs mere på kredshjemmesiden: www.sl.dk/storkøbenhavn

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Generalforsamling, Forbund og a-kasse