icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
OK 2015

Tid til højere løn

Efter et par ‘magre’ omgange vil medlemmerne i Kreds Midtsjælland gerne have mere i lønningsposen. Det stod klart på debatmødet om OK 2015, hvor kredsbestyrelsens bud på overenskomstkrav fik fuld opbakning

  • Af Trine Kit Jensen
  • 20-2014 /

Højere løn. Det punkt stod øverst på den ‘ønskeliste’, bestyrelsen i Kreds Midtsjælland havde formuleret op til debatten om OK 2015, der var lagt i forbindelse med kredsens generalforsamling. Og på det punkt var der optimisme at spore hos forbundets næstformand Pernille Christoffersen, som gæstede mødet i Slagelse.

– Man kan diskutere, om vi er helt ude af krisen. Men i forhold til forhandlingerne i 2011 og 2013 er vi lidt mere positive. Denne gang skal vi som minimum sikre reallønnen, men også gerne få lidt mere i posen, sagde hun.

I samme åndedrag nævnte hun vigtigheden af at bevare reguleringsordningen, der sikrer, at lønudviklingen på det offentlige område følger udviklingen på det private arbejdsmarked.

 – Hvis vi giver slip på den, sakker vi agterud.

Med afsæt i debatoplægget ‘Det handler om din hverdag’ gjorde Pernille Christoffersen på mødet rede for de tanker, hovedbestyrelsen har gjort sig op til forhandlingerne, og knyttede nogle kommentarer til oplæggets fire temaer. Bl.a. pegede hun på, at ligeløn fortsat er højt prioriteret, fordi der stadig er et stort løngab mellem de traditionelle mandefag og de traditionelle kvindefag – herunder socialpædagogfaget.

 – Derudover er der problemer i forhold til den lokale løndannelse, hvor mændene får uforholdsmæssigt mere i løn end kvinderne, sagde hun.

Lene Nielsen, TR, Værkstedscenter Filadelfia, Dianalund


Hvad er det vigtigste at få igennem i OK 2015?

– Det vigtigste for medlemmerne på min arbejdsplads er højere løn. Priserne stiger, men lønnen står stille, og det har den gjort meget længe. Så reallønnen skal op. De mere ‘bløde værdier’ som bedre arbejdsvilkår og midler til kompetenceforbedringer har vi kæmpet for i lang tid, og vi har fået nogle gode ting hjem. Men lønnen er blevet syltet, og den skal der fokus på nu.

Kommer overenskomsten til at ændre ved nogle vigtige forhold på din arbejdsplads?

– Da vi er et dagtilbud og arbejder fra kl. 8-16, kommer ændringer af arbejdstidsreglerne ikke til at berøre os. Den største kamp ligger for os på lønsiden, og får vi højere løn, vil det være positivt. Jeg er godt klar over, at det ikke vil være et voldsomt stort beløb. Men det vil styrke tilliden til og interessen for fagforeningen hos mine kolleger, hvis der kommer et meget synligt resultat i form af en bedre lønningspose.

 

Arbejdstid står for skud

Pernille Christoffersen tog også tråden op fra arbejdsmiljødiskussionen tidligere på aftenen, hvor hun bl.a. kom ind på forbundets undersøgelse, der har dokumenteret, at dårligt arbejdsmiljø er et stort problem på socialpædagogiske arbejdspladser. Undersøgelsen har bl.a. ført til, at forbundet har haft møder med både socialministeren og beskæftigelsesministeren.

Kampen for et bedre arbejdsmiljø handler ikke kun om at dæmme op for vold og trusler, understregede Pernille Christoffersen. Den handler også om at skabe trivsel i bredere forstand – fx ved at sikre større medarbejderindflydelse og bedre beskyttelse af medarbejdernes fritid i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

I forbundet er man forberedt på, at spørgsmål om arbejdstid kommer til at spille en central rolle under forhandlingerne, bl.a. fordi KL har et ønske om øget fleksibilitet og lægger op til harmonisering af arbejdstidsreglerne for faggrupperne på døgnområdet.

Arbejdsgiverne har bl.a. kig på socialpædagogernes 37/3-regel. Den giver ret til tre timers afspadsering, når en medarbejder har arbejdet 37 timer på vagter, der er begyndt efter kl. 14 og har strakt sig længere end til kl. 17.

Social- og sundhedsassistenter og ansatte organiseret under Sundhedskartellet får ikke længere afspadsering, men i stedet et ekstra tillæg for arbejdstimer mellem kl. 17 og kl. 06.

Men ideen om penge i stedet for frihed faldt ikke i god jord hos et medlem i salen. Hun slog til lyd for, at der skal holdes fast i 37/3-reglen, og det synspunkt er hun ikke alene om, lød det fra kredsens næstformand Kim Christian Jensen. 

  – Frihed er ofte mere værd for folk, der arbejder på døgninstitution, sagde han.

Susanne Svendsen, TR og næstformand i MED, Socialtilsyn Øst, Holbæk


Hvad er det vigtigste at få igennem i OK 2015?

– Det vigtigste for os er nogle generelle lønstigninger og noget mere i pension. Det er folk meget optagede af. Lige nu er vi i socialtilsynet også optagede af, hvordan vi kan få opbygget vores organisation, så der kommer noget arbejdsglæde. Her spiller lønnen ind, fordi det giver mere arbejdsglæde, hvis folk oplever, at de får en ordentlig løn for det arbejde, de udfører. Det er også vigtigt for en ny organisation som vores at få aftalt nogle retningslinjer for MED-arbejdet, hvor vi sidder og beslutter nogle ting på vegne af vores kolleger.

Kommer overenskomsten til at ændre ved nogle vigtige forhold på din arbejdsplads?

– Det ved jeg rent faktisk ikke. Det kommer meget an på, hvad man kommer igennem med, og hvad det endelige resultat af forhandlingerne bliver. Meget af det, der lægges op til, har ikke nogen betydning for mit arbejde. Men øget tryghed i ansættelsen vil mange af mine kolleger være rigtig glade for og også, at de kan få noget videreuddannelse. Det tror jeg vil løfte min arbejdsplads.

 

Indspark til hovedbestyrelsen

De 43 medlemmer i salen var efter en lang aften ikke voldsomt debatlystne. Men at lønnen skal op, var der fuld tilslutning til. Forsamlingen vedtog enstemmigt den liste på i alt ni punkter, der er kredsens lokale indspark til hovedbestyrelsen, før overenskomstkravene i løbet af oktober lægges endeligt fast. 

Ud over højere løn og bedre pension er øget tryghed i ansættelsen et punkt på listen. Herunder bevarelse af den kommunale tryghedspulje og oprettelse af en tilsvarende pulje på det regionale område.

Kompetenceudviklingsfonden skal videreføres med en tydeliggørelse af, hvem der kan få del i midlerne, mener kredsen, og i forbindelse med større nedskæringer og omstruktureringer skal der være pligt til at drøfte kompetenceudvikling. 

Andre ønsker er bedre vilkår for MED-arbejdet, en opstramning af aftalen om deltidsansattes adgang til højere timetal og en rammeaftale om social kapital. Sidstnævnte skal sikre kvaliteten og fagligheden for ansatte i løntilskud, så målet om fast beskæftigelse bliver styrket. 

Derudover ønsker kredsen forbedringer, når det gælder arbejdstidsreglerne. Her bliver der bl.a. peget på behov for større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden og bedre beskyttelse af frihedsperioder, især når det gælder forstyrrende telefonopkald.

Endelig er der forslag om, at der i den kommende overenskomstperiode skal ske en kortlægning af, hvordan koloniaftalen fungerer, fx i forhold til arbejdsmiljøspørgsmål som hviletid og bemanding. 

 

 

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Forbund og a-kasse, Overenskomst