icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Pædagoguddannelsen

Flere krav til de studerende

Nu er bekendtgørelsen klar til den nye, specialiserede pædagoguddannelse. Der bliver tale om et fagligt løft, lyder det fra flere sider

  • Af Maria Rørbæk
  • 07-2014 /

Uddannelses og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har underskrevet bekendtgørelsen til den nye, specialiserede pædagoguddannelse, der træder i kraft efter sommerferien.

Der bliver tale om et fagligt løft, lyder det fra såvel uddannelsesministeriet, Socialpædagogerne og professionshøjskolerne.

Sofie Carsten Nielsen siger:

– Den nye pædagoguddannelse skærper kravene til de studerende og skal sikre, at vi tiltrækker de bedste studerende med lyst og faglighed til at gøre en forskel.

Et af de vigtigste elementer ved den nye pædagoguddannelse er en øget specialisering, så de nye studerende efter et fælles grundforløb skal vælge mellem social- og specialpædagogik, skole- og fritidspædagogik eller dagtilbudspædagogik.

En anden forandring handler om praktikken, hvor de kommende studerende skal mødes med mere konkrete krav til, hvilken viden og hvilke færdigheder de skal opnå i de enkelte praktikperioder – og testes i en prøvesituation, hvor både professionshøjskolen og praktikstedet deltager. Der bliver også mødepligt til studiedage.

Begejstring hos Socialpædagogerne

Socialpædagogernes formand Benny Andersen er godt tilfreds:

– Bekendtgørelsen til den nye pædagoguddannelse flugter fint med vores ønsker og krav til en ny uddannelse. Vi har fået en uddannelse, der stiller langt større krav til de studerende, også i praktikken, og en uddannelse, der imødekommer arbejdsmarkedets behov – ikke mindst gennem den høje grad af specialisering, som vi har arbejdet så intenst for. Bekendtgørelsen signalerer, at det på ingen måde er hvem som helst, der kan klare de udfordringer, der venter på vores arbejdspladser, siger han. 

Formanden for Professionshøjskolernes ekspertudvalg vedrørende den nye pædagoguddannelse, Ulla Koch, ligger på linje. Hun siger:

– Den nye pædagoguddannelse binder teori og praksis bedre sammen og er derfor i højere grad målrettet arbejdsmarkedets behov. Uddannelsen bliver udfordrende og gør op med fordommen om, at ‘alle kan blive pædagog’, for det kan de bestemt ikke. Det kræver veludviklede kompetencer og en stærk, udadvendt og kreativ personlighed.

Blandt de kommende studerende ser der også ud til at være opbakning til uddannelsen – i hvert fald har 14.077 søgt ind gennem kvote 2 – en stigning på 22 pct. i forhold til sidste år.

Utilfredshed hos BUPL og PLS

De pædagogstuderendes organisation PLS og børne- og ungepædagogernes fagforening BUPL er derimod utilfredse med den nye uddannelse. 

Faglig sekretær i PLS Kim Them Simonsen siger:

– For os er det to skridt tilbage. Vi mener, at pædagogik har en fælles kerne på tværs af specialiseringer, og den skal der være mest fokus på i uddannelsen. Vi ville ønske, at vi kunne beholde den gamle uddannelse.

Allan Baumann, der er medlem af BUPL’s forretningsudvalg, siger til bupl.dk:

– Vores modstand har mest været i forhold til, hvor meget specialisering der skal være på en grunduddannelse, for vi frygter, at for mange vil vælge det specielle, mens dagtilbudsområdet, som jo er det, der dækker langt den største del af jobudbuddet, bliver underprioriteret.

Behov for praktikpladser

Allan Baumann er bekymret over, at to af de fire praktikperioder skal tilknyttes specialiseringen.

– Det vil betyde, at vi skal have dobbelt så mange praktikpladser på specialområdet, og de er der ikke. Det vil sige, at man er nødt til at lave en eller anden form for adgangsbegrænsning på især den social- og specialpædagogiske specialisering, kaldet speciale C. Hvis man så ikke får det, man gerne vil have, vil man så forsætte? Vi kan godt frygte, at det vil komme til at gå ud over gennemførelsesprocenten.

Socialpædagogerne ser en udfordring i at skaffe nok praktikpladser. Næstformand Marie Sonne siger:

– Vi håber derfor, at en række nye arbejdspladser vil åbne dørene for praktikstuderende og være med til at sikre professionen fremover.

Socialpædagogerne har sat knap en halv mio. kr. af til et projekt, der dels skal fodbedre praktikken, dels skal skaffe flere praktikpladser – eksempelvis gennem oplysning om, at de studerende på grund af specialiseringen bliver klædt bedre på til at være i praktik på socialpædagogiske arbejdspladser.

Selv om Socialpædagogerne overordnet er meget tilfredse med bekendtgørelsen og den nye uddannelse, ærgrer forbundet sig dog over, at familie- og pårørendearbejdet og arbejdet med psykisk sårbare ikke er tydeligere beskrevet i bekendtgørelsen. 


Læs artiklen ‘Socialpædagogerne vil sikre praktikpladser’ i Socialpædagogen nr. 3/2014.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse