icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Pensionskassen

Absolut ja til fusion

Enstemmig opbakning blandt de delegerede på pensionskassens generalforsamling til fusion med kontorpersonalets kasse, et godt årsresultat – og debat om kassens grønne profil

Det var et vigtigt øjeblik, da de delegerede på generalforsamlingen i Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger 28. april sagde ja til fusion med søsterkassen for kontorpersonale organiseret i HK/Kommunal. Og sådan et øjeblik skal da foreviges. Sådan tænkte de to forbundsformænd i kassens bestyrelse, socialrådgivernes Majbrit Berlau og socialpædagogernes Benny Andersen, tilsyneladende samstemmende:

Da afstemningen om fusionsforslaget gik i gang sad de begge klar med deres mobiler for at knipse løs. Og trods latter over den synkrone handlemåde fik i hvert fald Benny Andersen dokumenteret valghandlingen til de sociale medier – en valghandling, der viste enstemmig opbakning til fusionen.

Forud for afstemningen havde Benny Andersen, der er næstformand i pensionskassens bestyrelse, fortalt om processen forud for fusionen, der startede på sidste års generalforsamling. Fusionen har siden været grundigt diskuteret på et seminar for de delegerede og i forbundenes hovedbestyrelser, og Benny Andersen kaldte fusionen logisk:

– Kontorpersonalet er organiseret i HK/Kommunal, som vi allerede forhandler og samarbejder med i en række sammenhænge, så det er et naturligt valg, og det har været den ene af de to grundforudsætninger, vi har gået efter. Den anden har indlysende nok været, at fusionen ikke på nogen måde må forringe medlemmernes vilkår, sagde han.

Et godt mix

Benny Andersen pegede på, at fusionen også afspejler et ønske om ikke bare at følge med tiden, men også at være på forkant med de vilkår, som pensionskasserne arbejder under. Og det vil bl.a. sige, at man skal kunne leve op til de skærpede krav til fx solvens, som hele den finansielle sektor i EU bliver mødt med efter finanskrisen.

– Man kan mene, at det er rimeligt eller ej, men faktum er, at vi som pensionskasse bliver sammenlignet med de andre aktører på det finansielle område, og det må vi forholde os til, sagde Benny Andersen.

Han pegede på, at fusionen efter bestyrelsens opfattelse vil ‘styrke og sikre både den enkeltes pension og pensionskassen som sådan’, at fusionen vil sænke omkostningerne til administration, og så fremhævede han, at der i den nye kasse bliver plads til et nyt socialpædagogisk medlem i bestyrelsen, så forholdstallet mellem de tre forbunds repræsentation i bestyrelsen bevares.

Det gav senere på dagen valg til Karen Holte, formand i Kreds Nordsjælland, mens Jakob Riisgaard Jensen blev suppleant.

Pensionskassens administrerende direktør Peter Damgaard Jensen konstaterede, at de to pensionskasser ikke bare har stort set ens regler og retningslinjer for deres investeringer, men at de også over 20 år samlet set har haft stort set det samme afkast. Og han supplerede med at pege på, at kontorpersonalet har en anden alderssammensætning end socialpædagogerne og socialrådgiverne, og at det er et plus med et sådant aldersmix, ligesom det også er godt for stabiliteten, at der er flere faggrupper i en pensionskasse, fordi de så at sige udligner hinandens omkostninger i forhold til fx førtidspension. 

Så blev der åbnet for debat og indlæg – men ingen ønskede trods dirigentens opfordring at tage ordet, og derfor skred man til afstemning. Og her var det altså, at de to forbundsformænd hev mobilen frem og kunne tage billeder af den enstemmige opbakning fra de delegerede i salen.

Gode tal og grøn kritik

Inden fusionsafstemningen havde afgående formand, Anne V. Kristensen (V), der er medlem af regionsrådet i Region Midtjylland, aflagt sin mundtlige beretning. Hun konstaterede bl.a., at kontorenten – dvs. den samlede forrentning, man får af sit indestående – i 2014 er blevet tredoblet til 7,6 pct.

Afkastet i 2013 blev på 4,2 pct., hvilket er ganske pænt i sammenligning med andre pensionskasser, ligesom administrationsudgifterne også blev holdt på et stabilt lavt niveau – med forventning om, at det falder yderligere efter fusionen.

Hun noterede sig også, at bl.a. WWF Verdensnaturfonden har kritiseret pensionskassen for ikke at tænke grønt og miljøvenligt nok i sine investeringer, og et par delegerede var senere på talerstolen med en lignende kritik:

– Det er ikke logisk at vi som kasse investerer i fossile brændstoffer, samtidig med at vi investerer grønt, sagde en delegeret, der gerne så en plan for afvikling af kassens investeringer på området.

Anne V. Kristensen sagde, at man havde lyttet til kritikken fra WWF, og at man sammen ville afholde en debat om emnet på Folkemødet på Bornholm i juni, og Benny Andersen svarede, at investeringerne i de fossile brændstoffer er til løbende diskussion, og at man har valgt, at bestyrelsesseminaret til efteråret netop skal have det som emne.

En anden delegeret ville vide, hvorfor der ikke sker mere på OPP-området – altså de offentligt-private partnerskaber, hvor fx pensionskasserne går ind og medfinansierer infrastruktur, sygehuse m.v. Her sagde Benny Andersen, at der er en vis udvikling, men at der også er skepsis fra det offentlige. Her tænker man mere på de kortsigtede udgifter end i de langsigtede gevinster, lød vurderingen. 


Læs mere om generalforsamlingen og fusionen på www.pka.dk

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Pension, Forbund og a-kasse