icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Pensionskassen

Fusion på dagsordenen

Når der sidst i april er generalforsamling i socialpædagogerne og socialrådgivernes pensionskasse afgøres det, om kassen skal fusionere med kontorpersonalets kasse

Fire kan blive to, når generalforsamlingerne i fire PKA-pensionskasser i den kommende tid skal tage stilling til forslag om fusion. En af dem er Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, hvor de delegerede på generalforsamlingen den 28. april skal afgøre, om kassen skal slå pjalterne sammen med Pensionskassen for Kontorpersonale.

Kursen mod en fusion, der skal sikre større robusthed, lavere omkostninger og dermed bedre udbytte til kassens medlemmer, blev sat af pensionskassens bestyrelse tilbage i oktober 2013.

På den baggrund udarbejdede PKA så et konkret forslag til, hvordan vedtægter og vilkår for en ny fusioneret pensionskasse skal se ud. Der har ikke været de store forskelle på de hidtidige kassers vedtægter, men hvor der har været afvigelser af betydning, er grundlaget for medlemmerne af den nye kasse indrettet efter de regler og vilkår, der har været gældende i socialpædagogerne og socialrådgivernes pensionskasse.

For både pensionskassernes bestyrelser og de faglige organisationer har det været afgørende, at en fusion ikke medfører, at noget medlem vil kunne miste rettigheder eller pensioner.

På sit møde i februar fik Socialpædagogernes hovedbestyrelse så forelagt PKA-forslaget, som blev godkendt. Og det samme er sket i de andre forbund, hvis pensionskasser er med i fusionsplanerne. 

Bliver fusionen vedtaget, vil den nye pensionskasse have ca. 95.000 medlemmer og forvalte pensionsmidler på 51 mia. kr.

Socialpædagogerne vil i en fusioneret kasse få yderligere en plads i bestyrelsen, og hovedbestyrelsen har indstillet kredsformand Karen Holte fra Kreds Nordsjælland til posten. Selve valget finder dog først sted på generalforsamlingen. Her kan også ikke-delegerede medlemmer af pensionskassen deltage, men det er kun de delegerede, der har stemmeret.

På generalforsamlingen skal de delegerede også tage stilling til bl.a. beretning og årsregnskab. Endelig skal der behandles et forslag om, at pensionskassens regnskab fremadrettet revideres af ét revisionsfirma i stedet for to. 


Læs mere om fusionen og hele dagsordenen på www.pka.dk fra 1. april. Her kan man som ikke-delegeret også tilmelde sig generalforsamlingen.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Pension, Forbund og a-kasse