icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Børn og unge

Fokus på Herningmodellen

Med inspirationshæftet ‘Hvad kan vi lære af Herning?’ sætter Socialpædagogerne fokus på tidlige og helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge

  • Af Maria Rørbæk
  • 03-2016 /

– Hvis man vælger at anbringe færre børn, er det afgørende, at der er socialpædagogiske tilbud til den gruppe af børn, der tidligere ville være blevet anbragt. Og disse tilbud skal ikke bare matche anbringelserne i faglig kvalitet. De skal være bedre.

Sådan skriver Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen i efterordet til forbundets nye inspirationshæfte: ‘Tidlige og helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge – hvad kan vi lære af Herning?’.

Herning er blevet kendt som en af de første kommuner i landet, der anlagde et nyt perspektiv på arbejdet med at hjælpe udsatte børn og deres familier til en selvhjulpen og meningsfuld tilværelse, og med inspirationshæftet sættes der fokus på den socialpædagogiske indsats i Herningmodellen – en varieret og helhedsorienteret indsats, der omfatter alt fra gruppetilbud til børn med psykisk syge forældre til familiebehandling, hjemmebaserede indsatser og intensive behandlingsforløb i tidsbegrænset døgnbehandling.

Oplæg til dialog

Formålet med hæftet er at give inspiration til arbejdet med at styrke og videreudvikle indsatser for udsatte børn og familier – og give afsæt til diskussion og dialog i kommuner, kredse og tilbud. For set med Verne Pedersens øjne har socialpædagoger en meget vigtig rolle at spille:

– Jo flere udsatte børn, der skal vokse op i netværkspleje, plejefamilier og ikke mindst i egne familier, jo mere skal vi bidrage med den socialpædagogiske faglighed og ekspertise disse steder og i andre sammenhænge, hvor disse børn skal vokse, lære og trives. Og derfor skal vi selvfølgelig selv bidrage aktivt til udvikling af indsatser, krav til samarbejdspartnere og udvikling af den helt nære socialpædagogiske praksis – der, hvor forskellen sker.

Som supplement til beskrivelsen af indsatsen i Herning indeholder inspirationshæftet også et afsnit om andre kommuneres erfaringer og anbefalinger.


Hæftet kan downloades på www.sl.dk/herning