icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Familieplejere

Ros fra Socialtilsynene

Generelt set har plejefamilier i Danmark en meget høj kvalitet, lyder det i årsrapport

Juleklip i børnehaven, luciaoptog på skolen, et svømmestævne i weekenden eller en legeaftale med naboens datter. Socialtilsynene vender tommelfingeren i vejret, når det gælder familieplejernes indsats for at få plejebørnene med i sociale aktiviteter.

‘Socialtilsynene peger på, at plejebørn i stort omfang indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk, og at plejefamilierne formår at tage initiativ til og støtte op om dette’, står der i en ny årsrapport om socialtilsynene, ‘Årsrapport 2015 – Socialstyrelsens rapport om Socialtilsynenes virksomhed’.

Generelt vurderer Socialtilsynene, at plejefamilierne har en meget høj kvalitet, og familieplejerne får bl.a. også ros for at yde en stor indsats i forhold til at understøtte skolegang og børnehaveliv.

‘I de tilfælde, hvor barnet ikke er tilknyttet dagtilbud eller grundskole, skyldes dette hovedsageligt, at barnet er under eller over den skolepligtige alder, eller at barnets udfordringer betyder, at barnet har svært ved at deltage i dagtilbud eller skole’, står der i rapporten.

Når det gælder familieplejernes kompetencer, påpeger Socialtilsynene, at der er tilfælde, hvor familieplejernes kompetencer ikke matcher barnets belastningsgrad – men på det generelle plan er der også her ros.

Socialtilsynene vurderer, ‘at plejefamilierne i meget høj grad har de nødvendige kompetencer og forudsætninger til at kunne drage omsorg for plejebarnet, opdrage og tilgodese de særlige behov, barnet måtte have’, står der.

Socialtilsynene vurderer også, at hovedparten af familieplejerne er bekendt med de opstillede mål for anbringelsen, og sammenlignet med 2014 er der flere, der kan redegøre for, hvordan de som plejefamilie understøtter målene. Der er dog også på det punkt en del eksempler på det modsatte.

Overordnet står der i rapporten, at Socialtilsynene ‘oplever, at plejefamilierne i meget høj grad har overskud til at varetage opgaven som plejefamilie og dermed at skabe stabile og trygge rammer for barnet, hvor barnet inddrages som en del af familien’.


Læs årsrapporten via www.kortlink.dk/pa3b

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familiepleje, Børn og unge