icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Undersøgelse

Flere ser sig selv som socialt udsatte

På to år er andelen af 18-25-årige, der opfatter sig selv som socialt udsatte næsten tredoblet. Et stor problem for sammenhængskraften, påpeger Rådet for Socialt Udsatte

Det kan godt være, at økonomien buldrer derudad, og krisen er forbi – men stadig flere danskere opfatter sig selv som socialt udsatte. Det viser en ny undersøgelse. Særligt i gruppen af 18-35-årige er udviklingen markant. I 2015 svarede 5 pct., at de følte sig socialt udsatte – i 2017 var tallet steget til 14 pct. Altså næsten en tredobling.

Men også i gruppen af 35-55-årige er udviklingen til at få øje på: I 2015 følte 9 pct. sig socialt udsatte – sidste år var tallet steget til 16 pct.

Det er Rådet for Socialt Udsatte, der i tre omgange – i 2013, 2015 og i 2017 – har fået lavet undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, og rådets formand, Jann Sjursen, finder stigningen bekymrende:

– Vi har en voksende gruppe af mennesker i vores samfund, som af den ene eller anden grund føler sig sat uden for fællesskabet. Det er et stort problem for sammenhængskraften, fællesskabsfølelsen og solidariteten i vores samfund, siger han.

Blandt de faktorer, der spiller ind, er særligt uddannelsesniveauet afgørende: Danskere, der har folkeskolen som sidste stop på uddannelsesvejen, føler sig i langt højere grad som socialt udsatte, viser undersøgelsen. Og sammenholdt med den markante stigning blandt gruppen af unge viser det, at rummeligheden i samfundet som sådan har fået trangere kår:

– Det tyder på, at der ikke er manøvreplads i den måde, samfundet efterhånden er indrettet på. Hvis man ikke snorlige følger den gængse ‘formel’ – går i skole, tager en uddannelse, får et fuldtidsjob osv. – så risikerer man at falde igennem. Det gør det svært for dem, der bare ikke passer ind i den formel, og for dem, der har psykiske eller fysiske problemer. De risikerer at blive hægtet af og parkeret på kanten af samfundet, siger Jann Sjursen.

I 2017-undersøgelsen peger flere end tidligere på ‘uretfærdighed i samfundet’ som årsag til, at der eksisterer social udsathed i Danmark, fremhæver han: 

– Det lader til, at myten om de dovne udsatte har tabt pusten. Det bør være stof til eftertanke i det politiske system, at uretfærdighed i samfundet træder frem som en væsentlig årsag til social udsathed, siger Jann Sjursen.


Find hele undersøgelsen her

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpolitik