icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
RM_verneB.jpg
Leder

Det er ikke nok at diskutere spilleregler

Vi er glade for, at Kommunernes Landsforening inviterer til en diskussion af god forhandlingsskik overfor familieplejerne. Det er bare langt fra nok

Af Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne

Kommunernes Landsforening (KL) åbner dørene op og inviterer den 5. februar 2019 indenfor til en workshop, som har til formål at udvikle principper for god forhandlingsadfærd på familieplejeområdet. Principperne skal understøtte et godt samarbejde mellem kommuner og plejefamilier. KL har understreget, at det handler om, hvordan vi forhandler, og ikke om indhold i kontrakterne.

Når KL inviterer, siger vi selvfølgelig et stort JA og vi stiller med en socialfaglig konsulent, en jurist og formandskabet i Landsudvalget for familieplejere samt to andre dygtige familieplejere.

Men hvis vi for alvor skal skabe et godt samarbejde mellem kommuner og plejefamilier og stabilitet i anbringelser, skal der meget mere til end pejlemærker. Det viser den senere tids tv-udsendelser også. (Læs mere i artiklen ’Økonomisk strid rammer plejebørnene'.)

For pejlemærker sikrer ikke plejefamilierne imod at blive presset til at gå ned i vederlag. De sikrer heller imod, at man kan opsagt fra den ene dag til den anden og stå uden forsørgelsesgrundlag. Og pejlemærker sørger heller ikke for, at man som familieplejer gennem mange år kan gå rolig på pension, når den tid kommer.

Hvis det skal ske, skal vi have en forpligtigende honoreringsmodel, sikre pension og opsigelsesvarsler. Det er også fundamentet for et godt samarbejde og stabile anbringelser. Vi vil fortsætte med at banke på dørene for at drøfte det med KL. Og i mellemtiden vil jeg opfordre jer til at tage en repræsentant fra kredsen med, hvis der er udfordringer, når I skal forhandle eller genforhandle kontrakter.

Læs også '5 bud på spilleregler'. Her fortæller formanden for Landsudvalget for familieplejere, Gitte Jensen, hvad hun synes vil være rimelige rammer for forhandlinger om fx vederlag. Har du selv andre forslag, hører hun gerne fra dig.