icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
RM_michael-madsenB.jpg
Kommentar

Et værdigt punktum for arbejdslivet

Vi skal have forbedret mulighederne for seniorførtidspension, så ingen oplever, at de skal ende deres arbejdsliv med hatten i hånden

For nogle måneder siden fik jeg et brev fra et medlem. Hun fortalte, at hun var fyldt 65, arbejdede på fuld tid og ikke havde nogen planer om at stoppe, selvom hun nu havde ret til at trække sig tilbage som folkepensionist. Jeg ville ønske, at alle oplevede at have samme energi og overskud og dermed skulle træffe et reelt valg om, hvorvidt de ønskede at fortsætte arbejdslivet eller benytte muligheden for pensionering.

Men vi ved, at der er lønmodtagere, herunder socialpædagoger, som oplever at være slidt ned efter et langt arbejdsliv. For dem er datoen for, hvornår de har ret til pension, ikke et spørgsmål om, hvorvidt de ønsker at arbejde et par år mere. De kan ganske enkelt ikke mere. Og i takt med, at pensionsalderen stiger i de kommende år, bliver denne udfordring større. Derfor bakker Socialpædagogerne op om forslaget om, at mennesker med mange års anciennitet på arbejdsmarkedet skal have ret til en tidligere tilbagetrækning.

Der vil stadig være lønmodtagere, som oplever at være slidt ned eller ramt af sygdom, før de har ret til folkepension. De er desværre ofte henvist til langvarige jobafklarings- eller ressourceforløb. Forløb, der kan være dybt relevante for dem, som skal kunne være på arbejdsmarkedet mange år endnu - men helt urimelige, hvis man kun har få år tilbage inden pensionsalderen.

Hos Socialpædagogerne mener vi, at mulighederne for seniorførtidspension skal forbedres, så ingen oplever, at de skal ende deres arbejdsliv med hatten i hånden. Arbejdet er en stor del af mange danskeres identitet – også socialpædagogers. Det skal være muligt at afslutte et langt arbejdsliv, mens man stadig har overskuddet til fritidsinteresser. Det er velfærd. Derfor er det en vigtig politisk opgave at sikre, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv, så længe den enkelte kan. Denne opgave indebærer både det forebyggende arbejde med at sikre og forbedre arbejdsmiljøet - og en sikring af en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.