icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Fif_fra_juristen_1128x600_v2.png
Familieplejere

Få styr på ferieloven

Hvad betyder den nye ferielov, når man arbejder som familieplejer? Dét forklarer Socialpædagogernes jurist Niels Nørby Pedersen

  • Niels Nørby Pedersen

I 2020 træder en ny ferielov i kraft, og overgangsordningen er allerede begyndt at gælde fra 1. september 2019.
Den nye ferielov får desværre ingen betydning for den problemstilling, at mange familieplejere i dag holder ferie sammen med deres plejebørn uden at få en særlig kompensation for det (se faktaboks).

Kort fortalt betyder den nye ferielov, at det fra 1. maj 2020 er slut med at optjene feriepenge det ene år, for så at bruge dem, når man holder ferie det næste år. I stedet kommer der nye regler om såkaldt samtidighedsferie, hvor du som lønmodtager løbende optjener 2,08 feriedage pr. måned, som du kan holde allerede, når du har optjent dem.
Fra 1. september 2019 til 1. september 2020 er der en overgangsordning mellem den nye og den gamle ferielov, hvor der gælder særlige regler.
Overgangsordningen lyder indviklet, men i praksis vil langt de fleste slet ikke mærke noget til den. Alle vil have det samme antal feriedage, som de plejer.

Din ferie i år og næste år
Den ferie, som du har holdt i år og den restferie, som du kan holde frem til 30. april 2020, kører helt efter de regler, som vi kender. I løbet af 2018 har du optjent de feriedage, du skal bruge, og du kan altså afholde ferie fuldstændig som du plejer.

Til næste år - i 2020 - kan langt de fleste også holde sommerferie, som de plejer. For når vi når dertil, vil du have optjent 16,64 feriedage. Så hvis du holder tre ugers sommerferie, er der feriedage nok - for tre uger svarer til 15 feriedage. (Læs mere om, hvad der sker, hvis du vil holde mere end tre ugers sommerferie i artiklen ’Sådan er din ferie sikret i år og næste år.’)

Er du familieplejer og vil du være del af et fællesskab?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbuddene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning og fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Indefrosset ferie
Når vi går fra det gamle system, hvor man har optjent ferie på forhånd til det nye system, hvor man løbende optjener ferie, vil du pludselig stå med dobbelt så meget ferie som du plejer – 10 ugers ferie på et år. De fem uger, du har optjent efter de gamle regler - plus de fem uger, du får med de nye regler.

Det ville være herligt for lønmodtagerne, men problematisk for arbejdsgiverne, hvis alle medarbejdere fik 10 ugers ferie på et år. Så for at undgå dette er der lavet en ordning, så den optjente ferie fra de gamle regler indefryses i en fond og udbetales inklusiv forrentning, når du forlader arbejdsmarkedet.

Du går ikke glip af ferie, selvom den indefryses, for med den nye ordning får du i stedet ferie efter de nye regler om samtidighedsferie.

Op eller ned i vederlag
Hvis du enten er gået op eller ned i vederlag, får det betydning, hvis du holder ferie med løn. Feriepengene beregnes nemlig ud fra det antal vederlag, du fik, da du optjente feriepengene. Hvis du fx fik 9 vederlag, da du optjente feriepengene, får du også 9 vederlag, når du afholder ferien – også selv om du til den tid fx kun får 7 vederlag. Samme mekanisme gælder desværre også den anden vej rundt.

Med den nye ferielov er det slut med den såkaldte 20 % regel, der ellers betød, at kommunen skulle udligne forskellen, hvis du var gået mere end 20 pct. op eller ned i løn/vederlag.

Ny dato, hvis du ønsker feriegodtgørelse
Både efter de nuværende og de nye regler kan man vælge at få udbetalt feriegodtgørelse på 12 pct. af lønnen i stedet for at holde ferie med løn. (Dette kan fx være relevant, hvis du er gået ned i vederlag, for så kan feriegodtgørelsen være højere end ferie med løn.

Men det løser ikke problemstillingen med familieplejere, der holder ferie med plejebørnene uden at få særlig kompensation, for hvis du får feriegodtgørelse skal du som regel også holde ferie uden løn - hvilket i nogle tilfælde betyder ferie med plejebørnene uden løn.) Efter den gamle ferielov skulle man stille krav om feriegodtgørelse inden den 31. december. Med den nye ferielov skal kravet stilles inden den 31. august.

Ansættelse efter 1. januar 2020
Hvis du først starter som familieplejer efter 1. januar 2020, kan du være i en situation, hvor du ikke har optjent ferie fra tidligere beskæftigelse og dermed heller ikke har feriepenge med dig.

I det tilfælde har du stadigvæk ret til at holde ferie, selv om det er uden løn, men i mini-ferieåret, der går fra 1. maj til 31. august 2020 har du kun ret til at holde 16,64 dage. Fra 1. september 2020 bliver du omfattet af reglerne om samtidighedsferie. 

Feriepenge, der optjenes i perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 indefryses også for dem, der først bliver ansat i den periode.

Ferie med plejebørn

I dag holder mange plejefamilier ferie sammen med deres plejebørn – og det føles langt fra altid som ferie. I forbindelse med vedtagelsen af den nye ferielov kæmpede Socialpædagogerne uden held for en ændring af loven, så plejefamilierne kunne få kompensation for manglende ferie.
I et høringssvar til ministeriet foreslog Socialpædagogerne, at der skulle være adgang til at få udbetalt feriepenge i stedet for at holde ferie i de tilfælde, hvor ’afholdelse af ferie med plejebørn anses for nødvendig af hensyn til plejebørnenes behov.’
Det lykkedes desværre ikke at komme igennem med lovændringen, men Socialpædagogerne arbejder fortsat for at forbedre vilkårene.

Ferie og kontrakt

Socialpædagogerne anbefaler, at du drøfter spørgsmålet om ferie, når kontrakten indgås.

I Familieplejernes Håndbog – Værd at vide (som er udgivet af Socialpædagogerne) står der:

Socialpædagogerne – og i øvrigt også KL – anbefaler, at punktet ’afholdelse af ferie’ drøftes ved kontraktindgåelsen. For eksempel bør det på plads, om familieplejeren ønsker ferie uden plejebarnet.

Rent juridisk er det familieplejerens suveræne ret selv at bestemme det, men samtidig er det kommunens ret (og pligt) at vurdere, om plejebarnet vil komme til at trives i en plejefamilie, hvor familien tager på ferie uden plejebarnet.

Også KL erkender dog, at der kan være forhold, som gør det nødvendigt for plejefamilien at holde ferie uden plejebørn.
Find hele håndbogen her.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familiepleje