icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tema

Ledere: Det halter med dokumentationen

Undersøgelse: To ud af tre ledere på socialpædagogiske arbejdspladser mener, at socialpædagoger har behov for at styrke viden om og kompetencerne til dokumentation

Det er især dokumentation og skriftlighed, som det socialpæda­gogiske personale mangler kompetencer indenfor. Sådan svarer 64 pct. af de adspurgte ledere i en undersøgelse foretaget af
Epinion for Socialpædagogerne.

Deres svar er et udtryk for, at socialpædagogik er et vidensbaseret fag – men at dokumentation fylder alt for lidt på uddannelsen, mener forbundsformand Benny Andersen.

– Det her er primært en kritik af, at dokumentation og skriftlighed ikke fylder nok på uddannelsen og ikke en kritik af den almindelige menige socialpædagog. For socialpædagoger skal holde fast i, at vi har høj faglighed og insistere på, at dokumentation ikke skal være et kontrolregime, men skal understøtte læring gennem faglig refleksion, siger han.

Det er ledelsens ansvar at sikre, at både tiden og de rette kompetencer er på plads, understreger Benny Andersen. For god dokumentation kommer ikke af sig selv.

– Men arbejdsgiverne skal også slippe tøjlerne og tro på, at den fagligt funderede dokumentation kan bruges til at vise, at man når de mål, som politikerne sætter. Og med ordentlig tid til at lave den rigtige og gode
dokumentation, så bliver medarbejderne dygtigere til arbejdet og opnår viden om, hvad der virker og ikke virker, siger han.

KILDE: UNDERSØGELSEN ER LAVET AF EPINION FOR SOCIALPÆDAGOGERNE OG BASERER SIG PÅ EN WEBBASERET SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT 2.300 LEDERMEDLEMMER HOS SOCIALPÆDAGOGERNE, SOCIALT LEDERFORUM, LANDSFORENINGEN AF OPHOLDSSTEDER (LOS) ELLER FORENINGEN AF DØGN- OG DAGTILBUD FOR UDSATTE BØRN OG UNGE (FADD) I PERIODEN 12. AUGUST 2019 TIL 2. SEPTEMBER 2019. I ALT 432 LEDERE HAR BESVARET UNDERSØGELSEN.
KILDE: UNDERSØGELSEN ER LAVET AF EPINION FOR SOCIALPÆDAGOGERNE OG BASERER SIG PÅ EN WEBBASERET SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT 2.300 LEDERMEDLEMMER HOS SOCIALPÆDAGOGERNE, SOCIALT LEDERFORUM, LANDSFORENINGEN AF OPHOLDSSTEDER (LOS) ELLER FORENINGEN AF DØGN- OG DAGTILBUD FOR UDSATTE BØRN OG UNGE (FADD) I PERIODEN 12. AUGUST 2019 TIL 2. SEPTEMBER 2019. I ALT 432 LEDERE HAR BESVARET UNDERSØGELSEN.