icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
cb-pengesedler-i-vifte.jpg
OK20

Overenskomst på det private: Løn til TR

Socialpædagogerne har indgået en aftale med Dansk Erhverv om overenskomsten for private opholdssteder, botilbud og dagbehandlingstilbud. Aftalen giver bl.a. bedre vilkår for TR. Også vikaroverenskomsten er landet

Fremover kan også tillidsrepræsentanter på det private område passe deres tillidshverv, mens de får løn. Det er resultatet af den overenskomst, som Socialpædagogerne indgik med Dansk Erhverv den 6. marts.

Hidtil har tillidsrepræsentanter på det private måtte betale af egen lomme, hvis de skulle på TR-kursus eller til møder, medmindre de havde en aftale med deres arbejdsgiver. Nu har Socialpædagogerne forhandlet sig frem til en model, som giver mulighed for at passe TR-hvervet med løn.

– Det er et stort og principielt skridt for os, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen og uddyber:

– Tillidsrepræsentanterne er en hjørnesten i fagforeningsarbejdet og i samarbejdet på arbejdspladserne, og derfor er det helt centralt for os, at de tillidsvalgte har de grundlæggende vilkår, der gør, at de kan udføre deres hverv.

Finansiering via fond
Fremover skal alle tilbud, som er omfattet af overenskomsten, betale 5 øre pr. medarbejdertime til en fond. Det gælder uanset, om de har tillidsrepræsentanter eller ej. Og der skal betales for alle ansatte, også dem der har valgt ikke at være medlem af fagforeningen. Fonden opbygges fra 1. marts 2020. Fra 1. januar 2021 kan man søge refusion fra fonden, når tillidsrepræsentanter skal afsted på kurser o. lign., ligesom princippet i AKUT-fonden, som gælder for tillidsrepræsentanter på det offentlige område.

Også arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår skrives nu ind i overenskomsten. Som noget nyt indføres bestemmelser om arbejdsmiljørepræsentanters ret til nødvendig tid og frihed til deltagelse i forbundets relevante arbejdsmiljøkurser og møder.

Flere penge på fritvalgskontoen
Et andet resultat af forhandlingerne er flere penge på den såkaldte særlige opsparing - også kendt som fritvalgskontoen. Den udvides, så den kommer til at udgøre 5 pct. årligt af lønnen i løbet af overenskomstperioden.

Den særlige opsparing kan bruges direkte til løn eller til pension eller en kombination. Den kan også bruges til seniorfridage (5 pct. svarer til 10 seniorfridage), frihed ved barns sygdom eller til ekstra ferietillæg. Et valg, der alene træffes af medarbejderen.

Den særlige opsparing var før 2 pct., så der er tale om en forøgelse med 3 procentpoint, som medlemmerne kan anvende efter deres egne individuelle ønsker.

Dialog om arbejdstid
På arbejdstidsområdet er det lykkes at få indført en såkaldt præambel (indledende kommentar, red.), der siger, at planlægningen af arbejdstiden skal drøftes bl.a. ud fra et arbejdsmiljøhensyn. Det er stadig ledelsen, der har retten, men ifølge Benny Andersen er der med aftalen taget et vigtigt skridt på vej mod mere regulerede arbejdstidsforhold:

– Med aftalen er det nu formuleret sort på hvidt, at man efterstræber at tilrettelægge arbejdstiden i dialog med medarbejderne og i det gode samarbejdsklimas ånd.

Barsel til fædre/medmødre
Der indføres ekstra øremærket barsel til mænd (eller anden forælder end moren) sådan, at der i alt er øremærket 8 ugers barsel med fuld løn. Et vigtigt skridt for ligestillingen, mener Benny Andersen.

– Reel ligestilling og ligeløn får vi først, hvis forældreopgaven fordeles mere ligeligt mellem mænd og kvinder, og det kræver en rettighed til fædrene, siger Benny Andersen.

Derudover stiger betalingen for ulempeydelser med 1,6 pct. pr år i årene 2020, 2021 og 2022.   

– Alt i alt et rigtig fornuftigt resultat, som vi kan være tilfredse med, siger Benny Andersen.

Vikaroverenskomst med lønstigninger
Socialpædagogerne har også indgået forlig om fornyelse af Pædagogisk Vikaroverenskomst sammen med FOA og BUPL, og det resulterer i lønstigninger. En stigning på 2,5 pct. hvert år de næste tre år for de månedslønnede. For de timelønnede stiger timelønnen med 2,25 pct. pr 1. marts 2020, 2,25 pct. 1. marts 2021 og 2,22 pct. 1. marts 2022.

Pensionen stiger for timelønnede i perioden fra 7,18 pct. til 9 pct.

Arbejdstidsbestemte ydelser samt kolonitillæg stiger. For månedslønnede med 2,5 pct. pr. år. For timelønnede med 2,25 pct. pr. 1. marts 2020 og igen pr.1. marts 2021 og med 2,22 pct. pr. 1. marts 2022.

Desuden får månedslønnede vikarer ret til frihed til lægebesøg med børn.

Endelig er parterne er enige om i overenskomstperioden at drøfte mulighederne for kompetenceudvikling for timelønnede og månedslønnede vikarer.

Afstemning om resultatet
Socialpædagogernes hovedbestyrelse skal godkende resultatet, hvorefter det sendes til urafstemning blandt de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Forbundsnyheder