icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
fif_fra_juristen_1128x600_v2.png
Familieplejer

Der er feriepenge på vej til dig

På Facebook bliver det diskuteret, om alle familieplejere har indefrosne feriepenge, og om kommunerne kan nægte at udbetale feriepenge, hvis man stopper sin ansættelse. Få svar fra juristen

 • Niels Nørby Pedersen

Der er tre ugers indefrosne feriepenge på vej til danskerne. Det er resultatet af en politisk aftale mellem flere af Folketingets partier og regeringen, der blandt andet skal sætte ekstra gang i økonomien efter coronanedlukningen.

Socialpædagogerne har fået en henvendelse fra en familieplejer, der spørger, om det er alle kommuner, der indefryser feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at alle arbejdsgivere har pligt til efter loven at indefryse feriepenge for den pågældende periode. Det gælder altså også for familieplejere.

Det har ingen betydning, om man fx holder ferie med løn eller med feriegodtgørelse, om man holder ferie med eller uden plejebarn e.lign. De indefrosne feriemidler er den enkelte lønmodtagers penge, som folketinget altså vil give lønmodtagerne mulighed for at hæve før tid.

Hvis du oplever, at din arbejdsgiver ikke indefryser feriepenge, er du velkommen til at henvende dig til din lokale kreds.

Hvor mange penge får jeg?
Nogle medier har de seneste dage annonceret, at man på borger.dk kan se, hvor mange indefrosne feriepenge man kan få udbetalt. Det er ikke helt rigtigt.

Arbejdsgiver har frist til at indberette den samlede optjening af de indefrosne feriepenge den 31. december 2020. Arbejdsgiver kan dog vælge at indberette det løbende. Gør din arbejdsgiver det, kan du følge med ved at logge ind på borger.dk. Hvis din arbejdsgiver ikke gør det, bliver du mødt med beskeden om, at arbejdsgiver ikke har indberettet endnu.

Udbetaling: Det ved vi

 • Pengene beskattes som normal indkomst, hvilket vil sige, at man risikerer at skulle betale topskat af dem, hvis ens indkomst er i det leje.
 • Der går op til 2 uger fra man har bedt om at få pengene udbetalt, til de står på ens konto.
 • Udbetaling foregår digitalt på borger.dk, hvor man logger på med NemID og beder om pengene. Efter nogle dage får man et brev med angivelse af, hvor mange penge man får udbetalt og hvornår.
 • Nogle vil dog opleve at få et forkert beløb udbetalt, fordi arbejdsgiverne endnu ikke har indberettet, hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager har til gode. Derfor baserer udbetalingen af feriepengene sig i stedet på skattemyndighedernes indkomstregister, hvor der er to fejlkilder: Hvis man har holdt ferie med løn i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 – for når man holder ferie, optjener man ikke feriepenge. Omvendt vil man få udbetalt for lidt, hvis man sparer op til pension og trækker det fra i skat.
 • Hvis man ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og man får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen.

Hvornår får jeg pengene?
Man kan bede om at få sine indefrosne feriepenge fra oktober og frem til 1. december. Det vil fortsat være muligt selv at vælge, om pengene skal udbetales, eller du vil vente til pensionen.

Til efteråret forhandler de politiske partier desuden om, hvorvidt de resterende to ugers indefrosne feriepenge også skal udbetales.

Du har krav på feriepenge ved fratrædelse
I Facebookgruppen ’Familieplejer – medlem af SL’ er der desuden en, der skriver, at nogle kommuner er begyndt at lave bilag til kontrakterne, hvor de påpeger, at man som familieplejer ikke kan få feriepenge udbetalt ved ansættelsesstop.

Det er i strid med feriereglerne og vil også være det, når vi den 1. september 2020 går over til de nye ferieregler.

Reglerne er altså stadigvæk, at du har krav på feriepenge, når et plejeforhold ophører. Feriepengene svarer til 12,5 procent af den ferieberettigede løn for den ferie, som du ikke har nået at holde.

Hvis du har fået udleveret en kontrakt, hvor der står, at du ikke får feriepenge, når et plejeforhold ophører, så skal du kontakte din lokale kreds.

Se andre fif om feriepenge

Du har ret til ferietillæg

Dækning af udgifter til ferie

Få styr på ferieloven

Derfor er dine feriepenge indefrosset

Der er indført en ny ferielov, som gør, at man fremover optjener og afholder ferie i samme periode. Med indførelsen af den nye ferielov optjener du i princippet ti ugers betalt ferie i 2020.

Derfor bliver fem af ugerne indefrosset. Den indefrosne ferie indsættes på en nyoprettet fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden udbetaler senere pengene til dig – men først den dag du har ret til at få folkepension.

Indefrysningen skal sikre, at du ikke kan holde dobbelt så meget ferie i løbet af 2020, eller at arbejdsgiverne skal udbetale omkring 85 milliarder kroner i feriepenge.

Feriepengene udgør cirka 12,5 procent af din ferieberettigede løn i overgangsåret, der løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Du mister ikke noget ferie, selvom de fem uger er indefrosset.

Kilde: Ritzau

ER DU FAMILIEPLEJER - OG VIL DU GERNE VÆRE DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

 • Billige forsikringer gennem Alka.
 • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
 • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
 • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
 • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familiepleje