icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
cb-pengesedler-i-vifte.jpg
Feriepenge

Guide: Det skal du vide om de indefrosne feriepenge

Den politiske beslutning om at udbetale dele af de indefrosne feriepenge rejser naturligt en masse spørgsmål: bl.a. hvor mange penge og hvornår? Her får du svar på, hvad vi foreløbig ved.

I et forsøg på at stimulere den danske økonomi har regeringen og en stribe partier besluttet at udbetale dele af de indefrosne feriepenge, som med ændringerne i ferieloven ellers skulle have været indefrosset indtil pensionsalderen.

Hvornår får jeg pengene?
De indefrosne feriepenge udbetales senest til 1. oktober. Det vil fortsat være muligt selv at vælge, om pengene skal udbetales, eller du vil vente til pensionen.

Hvem kan få de indefrosne feriepenge udbetalt?
Alle, der har haft et arbejde og modtaget løn i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, vil have indefrosne feriepenge til gode. Hvor mange feriedage de dækker, og hvor mange feriepenge det drejer sig om, kommer helt an på, hvor mange måneder du har arbejdet i denne periode. Det vil sige, at også fleksjobbere, vikarer, studerende i praktik og andre, der har haft et arbejde i hele eller dele af perioden, får udbetalt feriepenge.

Modtager du en overførselsindkomst som fx folkepension, førtidspension eller lignende, så optjener du ikke feriepenge. Du modtager dog 1000 kr. skattefrit i stedet uden modregning i din ydelse.

Hvad hvis jeg er på barsel i perioden, hvor feriepengene bliver opsparet?
Hvis du under din barsel har fået løn- og pensionsindbetalinger, så har du også optjent feriepenge og kan få dem udbetalt.

Har jeg feriepenge til gode som familieplejer?
Alle arbejdsgivere har pligt til efter loven at indefryse feriepenge for den pågældende periode. Det gælder altså også for familieplejere.

Det har ingen betydning, om man fx holder ferie med løn eller med feriegodtgørelse, om man holder ferie med eller uden plejebarn. De indefrosne feriemidler er den enkelte lønmodtagers penge, som et flertal i Folketinget altså vil give lønmodtagerne mulighed for at hæve før tid.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?
Det afhænger af din indkomst den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Feriepengene udregnes ud fra din totale indkomst – altså inklusive alle tillæg. Du kan udregne det totale beløb – altså alle fem uger – ved at tage 12,5 % af din  ferieberettigede løn før skat. Husk, at du skal betale skat af de udbetalte, indefrosne feriepenge.

Foreløbig er der indgået aftale om at udbetale tre ud af de fem indefrosne uger. Til efteråret vil regeringen forhandle om en eventuel udbetaling af de resterende indefrosne feriepenge.

Nogle medier har annonceret, at man på borger.dk kan se, hvor mange indefrosne feriepenge man kan få udbetalt. Det er ikke helt rigtigt.

Arbejdsgiver har frist til at indberette den samlede optjening af de indefrosne feriepenge den 31. december 2020. Arbejdsgiver kan dog vælge at indberette det løbende. Gør din arbejdsgiver det, kan du følge med ved at logge ind på borger.dk. Hvis din arbejdsgiver ikke gør det, bliver du mødt med beskeden om, at arbejdsgiver ikke har indberettet endnu.

Bliver mine indefrosne feriepenge modregnet i mine offentlige ydelser?
Nej, partierne er enige om, at der ikke skal modregnes, hvis du i mellemtiden er gået på pension eller modtager fleksløntilskud eller arbejdsløshedsdagpenge osv.

Kommer jeg til at mangle feriepenge næste år, når de indefrosne feriepenge bliver udbetalt?
Nej, de indefrosne feriepenge er indefrosset i en overgangsperiode, inftil den nye ferielov er fuldt indfaset. Det var meningen, at de indefrosne feriepenge først skulle have været udbetalt, når du gik på pension, men nu udbetales de tidligere grundet coronakrisen.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Forbundsnyheder