icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
OK_pris_1128x600.png
OK21

Så meget er din OK værd

For en gennemsnitlig socialpædagog er forskellen på at være dækket af en overenskomst eller ikke at være det næsten 100.000 kr. om året. Så meget løber den overenskomst, Socialpædagogerne har forhandlet med arbejdsgiverne, op i når man gør rettighederne op i penge

Knap 100.000 kr. Eller mere præcist: 97.239 kr. Det er beløbet, der står på bundlinjen, når man gør Socialpædagogernes overenskomst op i kroner og øre.

En overenskomst handler selvfølgelig om mere og andet end penge – om tryghed, fællesskab, ordende arbejdsforhold mv. Men det er faktisk muligt at gøre forskellen på, om man som socialpædagog er overenskomstdækket eller ej, op i et kontant beløb.

De rettigheder, som gælder for alle, som er ansat på overenskomsten, kan opgøres til en værdi af 97.239 kr. hvert år. Det viser en ny beregning lavet af Socialpædagogerne, der sætter beløb på de forskellige elementer, overenskomsten består af. Beregningen viser med andre ord den konkrete økonomiske forskel på at være dækket af en overenskomst og ikke at være dækket.

Fem centrale rettigheder

Beløbet er beregnet på baggrund af fem rettigheder i overenskomsten: Den arbejdsgiverbetalte pension, den særlige feriegodtgørelse, den 6. ferieuge, frihed juleaftensdag fra kl. 6 samt den betalte frokostpause. Rettigheder, som man ikke har, hvis man ikke er dækket af overenskomsten.

Og det er blot den generelle del. Udover de generelle regler giver overenskomsterne også en række økonomisk meget håndgribelige fordele for socialpædagoger i forskellige faser af livet.

Tag fx børnefamilierne: Her sikrer overenskomsten ret til fuld løn ved barnets første og anden sygedag – det svarer til 4.068 kr. for hver to dage. Og den giver ret til to omsorgsdage for børn under syv år – disse dage er ligeledes 4.068 kr. værd.

Skulle dit barn blive indlagt på hospitalet, har du yderligere fem dages frihed med løn – det svarer til 10.169 kr. Er man ikke dækket af en overenskomst, har man ingen af disse tre rettigheder.

Den helt store gevinst for børnefamilierne i OK-aftalerne er dog sikringen af fuld løn i 34 uger under barsel. Her er ikke-overenskomstdækkede på barselsdagpenge, som er på 4.405 kr. om ugen, og i løbet af de 34 uger betyder det en økonomisk forskel på 148.151 kr.

I den anden ende af arbejdslivet sikrer aftalen om seniorer fem fridage til alle, der er fyldt 58 år. Den aftale kan opgøres til 10.169 kr. pr. år.

Og undervejs i arbejdslivet giver OK-aftalerne i kommuner og regioner også adgang til støtte til efter- og videreuddannelse via kompetencefonden. Det betyder mulighed for 25.000 kr. i tilskud, som kun kan fås, hvis man er dækket af overenskomsten.

ALLE DE ANDRE FORDELE

Overenskomsten sikrer alle dækkede disse rettigheder – hvis man kommer i den eller de situationer, hvor de er beregnet til at dække.

Børnefamilier

 • Barns 1. og 2. sygedag (værdi af to dage): 4.068 kr.
 • To omsorgsdage pr. barn pr. år (værdi af to dage): 4.068 kr.
 • Fuld løn i 34 uger i barselsperioden i stedet for dagpenge: 148.151 kr.
 • Barns hospitalsophold (fem dage pr. år): 10.169 kr.

Seniorer

 • Fem fridage fra det fyldte 58. år: 10.169 kr.

Andet (for alle)

 • Tryghed: Løn under sygdom, ekstra pr. sygedag: 871 kr.
 • Tryghed: Løn ved afsked, op til seks måneder: 227.790 kr.
 • Hjælp fra tryghedspulje ved afsked: 10.000 kr. og 20.000 kr. kompetencegivende uddannelse.
 • Kompetencefonden, uddannelsesstøtte pr. år: 25.000 kr.
 • Tryghed – også ved afskedigelse

Tryghed i ansættelsen er også noget, mange forbinder med overenskomsterne – og her sikrer Socialpædagogernes overenskomst løn under sygdom, hvor ikke-dækkede får sygedagpenge. Det betyder en forskel i de OK-dækkedes favør på 1.021 kr. pr sygedag. Dette skyldes, at socialpædagoger gennem overenskomsten er sikret samme rettigheder, som gælder for dem, der er ansat efter funktionærloven.

Det er også denne sammenkobling, der sikrer, at man ved afskedigelse efter at have været ansat mindst otte år og syv måneder via overenskomsten er sikret ret til seks måneders fuld løn. Den ret har en værdi af 212.532 kr.

Derudover er der på det kommunale område etableret en tryghedsfond, der sikrer alle afskedigede et beløb 10.000 kr. og 20.000 kr. ved kompetencegivende uddannelse – igen en ret, der ikke gælder for ikke OK-dækkede.

Ok-forhandlinger 2021

Få et samlet overblik over OK21 her

5 gode grunde til at blive medlem

 • Tryghed når det gælder
 • Gratis faglig og juridisk rådgivning
 • Lønforsikring, der dækker 80% af din løn, hvis du bliver ledig
 • Socialpædagogisk fagligt fællesskab
 • Artikler og podcasts, der holder dig fagligt skarp

Læs mere: Medlemsfordele

Ja, tak. Giv mig tryghed nu: Meld dig ind

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: OK 2021