icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
fif_fra_juristen_1128x600px_72dpi.jpg
Fif fra juristen

Giv besked, hvis du ikke kan holde ferie

Hvis du ikke har holdt 5. ferieuge, er der mulighed for at få den udbetalt. Det er vigtigt med skriftlig dokumentation for, at du ikke har holdt ferien

Selvom sommeren kan føles som langt ude i fremtiden her i marts måned, er det alligevel en god ide, at I er opmærksomme på kommunens ferievarsling.

Med den nye ferielov er ferieåret ændret således, at det startede 1. september 2020 og går frem til 31. august 2021. Reglerne for ferievarsling er imidlertid de samme, som vi kender dem fra den gamle lov. Det vil sige, at hovedferie skal varsles med 3 måneder og restferie med 1 måned. Mange kommuner har derfor for vane i marts måned at sende en meddelelse ud til jer, hvor det fremgår, at I skal fremsende ferieønsker. Hvis dette ikke sker inden for en angiven frist, så varsler kommunen sommerferie afholdt i en given periode (f.eks. uge 28, 29 og 30) – restferie varsles på samme vis. Kommunen har på den måde overholdt 3 måneders varslet for så vidt angår sommerferien og 1 måneds varsel for så vidt angår restferien.

Hvis det ikke er muligt for jer at afholde ferie, er det vigtigt, at I gør kommunen skriftligt opmærksom på dette. Det kan eksempelvis være fordi, at der ikke er etableret aflastning i ferieperioden. Med de nye ferieregler, er det nemlig fortsat muligt at få udbetalt 5. ferieuge, hvis den ikke er afholdt. Det skal dog kunne dokumenteres, hvorvidt ferie er afholdt eller ej, hvorfor en skriftlig indsigelse er at foretrække fremfor en mundtlig.

Hvis den 5. ferieuge udbetales, sker det efter ferieårets afslutning.

Hvis du har spørgsmål til ferie, kan du altid rette henvendelse til din kreds.

 

ER DU FAMILIEPLEJER - OG VIL DU GERNE VÆRE DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSKAB?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familieplejere, Børn og unge