icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Marie Sonne - foto Robert Wengler.jpg
Kommentar

Behov for en styrket uddannelse

Vi skal have verdens bedste uddannelse til verdens bedste fag. Derfor har vi gennem flere år arbejdet målrettet på at få styrket specialiseringen i social- og specialpædagogik på pædagoguddannelsen, siger forbundsnæstformand Marie Sonne

I virkeligheden er det ret simpelt: Selvfølgelig skal socialpædagoger have en stærk uddannelse, som ruster til arbejdslivet på socialområdet. Både for deres egen skyld, fagets skyld og ikke mindst for alle de borgere, som har brug for den særlige støtte, socialpædagoger kan give. Og al forskning viser, at der bestemt ikke bliver mindre brug for særlig faglig viden og metoder på området. Tværtimod.

Derfor har vi gennem flere år arbejdet målrettet på at få styrket specialiseringen i social- og specialpædagogik på pædagoguddannelsen. Vi ønsker, at morgendagens socialpædagoger kommer ud med en stærk faglighed, kompetencer og metoder til de områder, de skal arbejde med. Men selvom vi er på vej, er vi desværre langtfra i mål.

Pædagoguddannelsen er ved at blive evalueret. Sidste måned kom Uddannelses- og Forskningsministeriets delrapport, som er et element i evalueringen. Desværre er der slet ikke gået nok i dybden med specialiseringerne, som udgør en meget stor del af uddannelsen. Derfor beholder vi nu arbejdshandskerne på og fortsætter dialogen med politikere landet over.

For stod det til os at lave planen for det videre arbejde mod en bedre uddannelse, skal der først og fremmest gives mere plads til socialpædagogernes specialisering. Derudover skal social- og specialpædagogisk faglighed, metoder og teoretisk viden i højere grad matche borgernes og arbejdsmarkedets behov. Tværfaglighed, etik samt viden om fysisk og mental sundhed skal inkorporeres i hele uddannelsen. Modulopbygningen skal afskaffes, fagstruktur skal tilbage – og praktikforløbene skal styrkes. Og så er der brug for flere undervisere med erfaring fra socialpædagogisk praksis.

Hvis Danmarks udsatte, udviklingshæmmede og omsorgssvigtede børn, unge og voksne skal have den bedst mulige støtte og de mest kompetente indsatser, skal pædagoguddannelsen styrkes. Både de udsatte og fremtidens socialpædagoger fortjener mere.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse, Socialpædagogisk praksis, Grunduddannelse, Studerende, Socialpolitik