icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
marie-sonne-foto-robert-wengler.jpg
Kommentar

Tid til et kvalitetsløft af pædagoguddannelsen

I løbet af foråret indledes de politiske forhandlinger om pædagoguddannelsen, og der venter en vanskelig opgave. Socialpædagogerne peger på fem ting, der kan give pædagoguddannelsen det nødvendige kvalitetsløft, siger forbundsnæstformand Marie Sonne

Kort før jul landede den længe ventede rapport om evalueringen af pædagoguddannelsen. Den bekræfter vores bekymring om mangel på kvalitet i uddannelsen og viser med stor tydelighed, at den hverken giver de kompetencer eller den faglighed, der er behov for. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at der på uddannelsen er store mangler med social- og specialpædagogikken – både i det fælles grundforløb og i specialiseringsretningen social- og specialpædagogik.

Det er simpelthen ikke godt nok. Vi skylder de studerende at give uddannelsen et massivt kvalitetsløft, så de er fagligt rustet til det socialpædagogiske arbejdsmarked.  Den manglende kvalitet i uddannelsen er også dybt problematisk for den gruppe af mennesker, der er så afhængige af at blive mødt af fagligt stærke socialpædagoger – også de nyuddannede.

Vi ved, at de nyuddannede leverer, og langt bedre, end det kan forventes ud fra, hvad pædagoguddannelsen tilbyder dem. Men det slider, både psykisk og fysisk. Derfor knokler vi på for at sikre, at pædagoguddannelsen får den nødvendige kvalitet.

Helt konkret er vi i dialog med bl.a. ministeriet, Folketingets partier og andre relevante aktører om den nye pædagoguddannelse, og her ser vi især fem ting, som vi mener, at uddannelsen har brug for:

  • Øg specialiseringen til tre år.
  • Styrk kvaliteten på specialiseringsretningen social- og specialpædagogik.
  • Indfør en specialiseringsgaranti.
  • Styrk sammenhængen mellem undervisning og praktik.
  • Indfør fagstruktur i stedet for modulopbygning.

Vi forventer politiske forhandlinger om pædagoguddannelsen i løbet af foråret 2022 – og vi ved, at der venter os en vanskelig opgave i at få styrket pædagoguddannelsen. Men vi er klar og godt klædt på – og håber, at der bliver lyttet til vores løsningsforslag.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Grunduddannelse, Studerende, Forbund og a-kasse