icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kroner_CB1208251_1128x600.jpg
Familieplejer

Guide: Få styr på dagpengereglerne

Som familieplejer kan man komme ud for perioder med ledighed – fx hvis en plejeopgave ophører, eller et af flere børn bliver hjemgivet. Men hvordan er det lige med retten til dagpenge? Og hvad hvis kun en af flere plejeopgaver slutter? Få svarene her

Et plejeforhold kan stoppe af mange forskellige årsager. Og det kan være planlagt eller uplanlagt. Uanset hvad er det vigtigt for dig at vide, hvordan det stiller dig som familieplejer – bl.a. hvad angår dagpenge.

Derfor har Socialpædagogerne tidligere holdt et digitalt møde om dagpengereglerne og lønforsikringen for familieplejere, hvor sagsbehandler Jan Kjærsgaard fra Socialpædagogernes a-kasse forklarede reglerne. Var du ikke med? Så kan du få highlights her:

Har jeg ret til dagpenge?

Som familieplejer (eller aflastningsfamilie) har du samme ret til dagpenge som alle andre lønmodtagere. Det betyder, at du normalt kan få dagpenge, når du har en kontrakt med kommunen, som indeholder et opsigelsesvarsel, og dine vederlag er skattepligtig indkomst. Desuden skal du opfylde en række betingelser:

 • Du skal have været medlem af a-kassen i 1 år.
 • Du skal være opsagt af kommunen. Du er derimod selvforskyldt ledig, hvis du fx selv har opsagt plejeforholdet. Så får du karantæne, som skal overstås, før du kan få dagpenge.
 • Du skal være tilstrækkeligt jobsøgende – om nødvendigt også uden for familieplejeområdet.
 • Du skal kunne dokumentere en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er det, man kalder Indkomstkravet. Indkomstkravet betyder, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en lønindkomst på mindst 243.996 kr. inden for de sidste tre år forud for ledigheden. For deltidsforsikrede er kravet en lønindkomst på mindst 162.660 kr. Der er et indkomstloft på 20.333 kr. per måned, som kan anvendes til opfyldelse af indkomstkravet. Det vil sige, at man med 5 vederlag i en periode på 12 måneder har opfyldt indkomstkravet som fuldtidsforsikret.

Ring til Socialpædagogernes a-kasse

For at få dagpenge fra din første dag som ledig, skal du opsiges. Derfor er det vigtigt, at du kontakter a-kassen, før du eventuelt selv opsiger et plejeforhold, eller hvis der er optræk til en 'fyring'.

Ring på: 7248 6010

Jeg bliver nødt til at opsige et plejeforhold, hvad gør jeg?

For at få dagpenge fra din første dag som ledig, skal du opsiges. Derfor er det rigtig vigtigt, at du kontakter a-kassen, før du eventuelt selv opsiger et plejeforhold, eller hvis der er optræk til en ’fyring’.

Hvor mange penge har jeg ret til?

Dagpenge udbetales månedsvis. Og en hel kalendermåned svarer i dagpengesystemet til 160,33 timer.

For at beregne din dagpengesats kigger a-kassen på dine 12 bedste lønmåneder inden for de seneste tre år. Du vil få udbetalt dagpenge med den højeste sats, hvis du har haft en lønindkomst på mindst 24.073 kr. pr. måned. Med andre ord vil du få udbetalt maksimale dagpenge, som udgør 19.322 kr. pr. måned, hvis du i mindst 12 måneder er blevet aflønnet med 6 vederlag eller mere.

Som familieplejer skal du være opmærksom på, at det kun er din løn, som indgår i beregningen. Det vil sige, at hverken de omkostningsdækkende ydelser eller dækning af engangsudgifter regnes med.

Dækker lønforsikringen?

Som medlem af Socialpædagogerne og a-kassen har du ret til udbetaling af lønforsikringen, hvis du har:

 • været medlem af Socialpædagogerne og a-kassen mindst 1 år
 • haft 12 måneders arbejde
 • tjent en løn på mindst 24.073 kr.

Socialpædagogernes Lønforsikring sikrer dig sammen med dagpengene 80 pct. af din hidtidige løn. Hvis du har været aflønnet med fx 8 vederlag (35.916 kr.) får du alt i alt 26.434 kr. Du får nemlig 19.322 kr. i dagpenge og 7.112 kr. fra lønforsikringen.

Bemærk, at du ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af hverken dagpenge eller lønforsikring. Derfor skal vi også modregne 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag, før vi finder 80 pct.-niveauet.

Hvis du har flere plejebørn, er det dine samlede vederlag, vi tager med i beregningen. Har du været lønnet med mindre end fem vederlag eller derunder – og ikke haft anden lønindkomst – kan du desværre ikke få udbetalt lønforsikring. Det skyldes, at dagpengene allerede dækker 90 pct. af din hidtidige løn, og reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven hindrer en højere dækning.

Du kan læse mere om lønforsikringen, og hvordan du får den udbetalt, her. Men ring, hvis du har problemer – så hjælper a-kassen, så du får den korrekte dækning fra starten.

Hvad er mine rettigheder, hvis kun et af mine to plejebørn bliver hjemgivet?

Hvis et af flere plejebørn bliver hjemgivet, og du således mister en del af din indkomst i en periode, skal du kontakte a-kassen, så vi sammen kan finde en løsning. For umiddelbart vil du have ret til supplerende dagpenge. Men det kommer an på, hvad der står i din kontrakt for det/de tilbageværende plejebarn/-børn.

Du kan nemlig kun få supplerende dagpenge, hvis plejebarnet på ingen måde er til hinder for, at du kan påtage dig andet arbejde på fuld tid. Det vil fx sige, at du har pasning til barnet i form af skole og fritidsordning eller børnehave. Det er også et krav, at der ikke er aftalt særlige vilkår i plejekontrakten om, at du fx kun må påtage dig deltidsarbejde ved siden af dit arbejde som familiepleje.

Hvis du har ret til supplerende dagpenge, bliver satsen beregnet ved at modregne dine tilbageværende vederlag. Det gør vi ved at omregne dine vederlag til timer vha. en omregningssats på 251,99 kr.

Hvordan lever jeg op til kravet om jobsøgning?

Dagpengereglerne er vedtaget af folketinget og er ens for alle lønmodtagere. Og reglerne er, at man skal søge to jobs om ugen, og at man skal søge realistiske job – dvs. stillinger, der er slået op. Man må gerne søge uopfordret, men ikke udelukkende. Det kan betyde, at man er nødt til at søge arbejde uden for sit fagområde for at bevare sin dagpengeret.

Kan jeg fritages fra jobsøgning?

Hvis du har en aftale med en arbejdsgiver om et fremtidigt arbejde, kan du fritages for jobsøgning og møder op til seks uger før, at du tiltræder.

Som familieplejer kan en decideret kontrakt være længe undervejs, bl.a. fordi der skal laves det rette match mellem plejefamilie og barn. Derfor tolker Socialpædagogernes a-kasse reglerne sådan, at det er tilstrækkeligt, at du har et løfte om arbejde fra en kommune. En forventning om en aftale er dog ikke nok.

Husk at du er dækket af lønforsikringen

Er du medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse, er du automatisk med i lønforsikringen.

Fakta om lønforsikringen:

 • Lønforsikringen betyder, at du som arbejdsløs kan få dækket 80 pct. af din løn i op til 6 måneder.
 • Du skal være medlem og have betalt præmie til lønforsikringen i et år, før du kan få udbetaling fra ordningen.
 • Du skal have haft arbejde i minimum et år.
 • Du kan få lønforsikring, når du får dagpenge og ikke er selvforskyldt ledig.
 • Du kan selv beregne, præcis hvor meget du vil få på: www.sl.dk/lønforsikring.

Lønforsikring gælder kun, hvis man ikke selv har sagt op. Så går du med tanker om at slutte et plejeforhold, så ring til a-kassen først, så du ikke mister din lønforsikring.

Bliv medlem og få tryghed, netværk og juridisk hjælp

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

 • Billige forsikringer gennem Alka.
 • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
 • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
 • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
 • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familieplejere, Forbund og a-kasse, Børn og unge