icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
thumbnail_IMG_5374_1128x600.jpg
Hvordan finder man den rette balance mellem at gøre faget attraktivt ved at fortælle de mange gode historier og samtidig råbe politikerne op omkring behovet for tilstrækkeligt uddannet personale på området? Det var noget af det, der blev diskuteret på generalforsamlingen i Kreds Midt- og Vestjylland.
Generalforsamlinger

Om vi har bud på rekrutteringsløsninger? Ja!

Vigtigheden af socialpædagogisk faglighed og rekruttering af uddannet personale stod øverst på dagsordenen, da Kreds Midt- og Vestjylland holdt generalforsamling den 19. september.

Linette Albin Christensen var 14 år, da hun blev anbragt på døgninstitutionen Sabroegaarden og efterfølgende flyttede ind på behandlingsinstitutionen Oustruplund – langt væk fra et hjem med fysisk og psykisk vold.

– Jeg havde manglet nogen til at passe på mig. Jeg følte ikke, jeg var noget værd. Jeg havde lært at bygge en mur op og blive meget hidsig for, at min mor ikke gjorde mig ondt. Den strategi blev blandet med stoffer og alkohol. Jeg troede ikke, jeg ville nå at blive 18 år.

Sådan fortalte den nu 33-årige Linette Albin Christensen, da hun var inviteret med til generalforsamling i Socialpædagogernes Kreds Midt- og Vestjylland. Her blev hun interviewet af faglig sekretær Lene Skovsager og satte – i samspil med oplæg og film – ord på, hvorfor socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogisk faglighed. Og nok af den.

– Da jeg blev anbragt, oplevede jeg, at der for første gang var nogen, der ville mig det godt og passede på mig. Jeg fik en kontaktpædagog, der hed Diana. Jeg skulle lære at sænke skuldrene. Jeg har altid været målrettet, men jeg skulle guides i forhold til, hvordan jeg kom derhen. Og jeg var stadig ikke hel indeni. Det er Dianas fortjeneste, at jeg sidder her i dag, sagde Linette.

Bidrag fra medlemmerne

Og med de ord blev aftenens temadebat sat i gang. Her skulle de 54 fremmødte medlemmer dele viden, erfaringer og holdninger til temaet ’ Faglighed forandrer liv’. Bidragene skulle klæde de delegerede fra kredsen på til Socialpædagogernes kongres i november, hvor kongresbeslutningen ’Socialpædagogernes faglighed forandrer liv’ skal drøftes og vedtages.

Rekruttering er også et stort og ualmindelig vigtigt tema. Det er altafgørende, at vi sammen finder løsninger, og vi bidrager gerne til drøftelserne.

Peter Sandkvist, formand for Kreds Midt- og Vestjylland

Forud for temadebatten satte kredsformand Peter Sandkvist i sin mundtlige beretning også ord, hvordan temaet ’Faglighed forandrer liv’ hænger sammen med kredsens arbejde.

– Den røde tråd i vores arbejde som socialpædagoger og som faglig organisation er, at arbejdsmiljø og faglighed er hinandens forudsætninger. TR og AMR er omdrejningspunktet for udvikling af både arbejdsmiljø og faglighed, og sammen med lederen udgør de TRIO’en, der virkelig kan gøre en forskel for begge dele. Det satser vi på mange fronter stort på at understøtte fra kredsens side, sagde han og fortsatte:

– Rekruttering er også et stort og ualmindelig vigtigt tema. Det er altafgørende, at vi sammen finder løsninger, og vi bidrager gerne til drøftelserne. Løsningerne kan være mange, fx ’fra deltid til fuldtid’, gode senioraftaler og ’fra ufaglært til faglært’ for bare at nævne nogle.

På generalforsamlingen i Kreds Midt- og Vestjylland skulle de 54 fremmødte medlemmer dele viden, erfaringer og holdninger til temaet ’ Faglighed forandrer liv’. Oplæg, film og et interview med Linette Albin Christensen, der er tidligere anbragt, gav inspiration til drøftelsen.
På generalforsamlingen i Kreds Midt- og Vestjylland skulle de 54 fremmødte medlemmer dele viden, erfaringer og holdninger til temaet ’ Faglighed forandrer liv’. Oplæg, film og et interview med Linette Albin Christensen, der er tidligere anbragt, gav inspiration til drøftelsen.

Den rette balance

Formandens beretning åbnede for en diskussion af, hvordan man finder den rette balance mellem at gøre faget attraktivt ved at fortælle de mange gode historier, men samtidig også råbe politikerne op og fortælle, hvad det betyder, at der ikke er tilstrækkeligt uddannet personale på området.

For der findes mange arbejdspladser med stærke faglige miljøer, der gør sig erfaringer, som andre kan bygge videre på – men virkeligheden er også, at under halvdelen af de ansatte på socialområdet er uddannede socialpædagoger, fortalte Peter Sandkvist.

– Vi kan komme til at stå i et dilemma, fordi vi ude på arbejdspladserne har nogle udfordringer i forhold til at rekruttere. Men det er vigtigt, at vi taler vores fag og arbejdspladser op for fortsat at kunne tiltrække studerende og kvalificerede kolleger, sagde Maja Davidsen, der er FTR i Skive Kommune.

Beslutsomhed og samarbejde

Som sidste indspark før temadebatten sendte Helle Gade (S), der er borgmester i Silkeborg og næstformand i KL’s socialudvalg, en videohilsen til de fremmødte.

– Vi har fokus på, hvordan vi rekrutterer, fastholder og laver kompetenceudvikling, bl.a. via merit. Hvis I har gode ideer og inspiration, så send det efterfølgende til mig. Hvis jeg skal blive bedre, har jeg brug for at sparre med nogen, og det kunne være jer.

Og på spørgsmålet, om kredsen har bud på, hvordan man løser rekrutteringsproblemerne, lød svaret prompte fra kredsformanden.

– Ja! Og dem kommer vi til at drøfte – også med Silkeborgs borgmester. Det kræver beslutsomhed og samarbejde i organisationen at arbejde med det her. Og det kræver, at I tager diskussionen på jeres arbejdsplads, når I fx skal ansætte en ny kollega. Derfor har vi set frem til at få jeres oplevelser og eksempler med, sagde han og skød videns- og erfaringsudvekslingen rundt om bordene i gang.

Suppleringsvalg

På generalforsamlingen var der suppleringsvalg til kredsbestyrelsen, hvor Maja Granholm, Lotte Mose, Poul Harder og Dorthe Stubkjær blev valgt som hhv. tredje, fjerde, femte og sjette suppleant.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Generalforsamling, Forbund og a-kasse