icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Daglig leder og pædagogisk ildsjæl til unikt behandlingstilbud

Er du en samlende frontfigur med solid pædagogisk indsigt og erfaring? Kan du kommunikere og synliggøre resultater og ekspertise for relevante interessenter? Og vil du fortsætte udviklingen af et succesfuldt behandlingstilbud med afsæt i stedets kultur og pædagogiske tilgang? Så er du måske Harebakkens nye leder.

harebakken.gif

Sted:

Frederikssund

Ansøgningsfrist:

14. juni 2017 kl. 12:00

Harebakken er en selvejende institution, der tilbyder socialpædagogisk døgnbehandling inden for veldefinerede, trygge og forudsigelige rammer med stor succes til glæde for de anbragte børn og disses familier. Harebakken er normeret til seks børn og koncentrerer sig om børn med tidlige tilknytningsforstyrrelser, der har et længerevarende anbringelsesbehov.

Med afsæt i Harebakkens traditioner, faglighed og ildsjæleengagement skal du som leder fortsætte professionaliseringen af organisationen og sikre at Harebakken fortsat er et attraktivt og succesfuldt behandlingstilbud for både børn, forældre og anbringende kommuner.

Du vil som leder af Harebakken have det samlede ansvar for institutionens drift og udvikling med afsæt i børnenes bedste. Din vigtigste opgave er at sørge for at Harebakkens børn får de tilbud, de har brug for. Det indebærer ansvaret for en grundig og præcis visitation, udredning af det enkelte barn samt sikringen af en stabil organisation, der kan tilbyde forudsigelige og trygge rammer.

Som leder af Harebakken er du synlig i hverdagen og indgår i mindre omfang i det daglige behandlingsarbejde. Du er involveret i hverdagen og kender både børn, personale og behandlingen indgående.

Du vil i stillingen som leder af Harebakken have det ledelsesmæssige ansvar for Harebakkens 11 ansatte og være ansvarlig for at udvikle og motivere medarbejderne, skabe et godt arbejdsmiljø og nære fællesskabet med afsæt i Harebakkens pædagogiske tilgang.

Lederens ansvar og opgaver omfatter desuden at:

 • Fortsætte de pædagogiske linjer og sikre kontinuitet i den anvendte pædagogik
 • Gøre Harebakken klar til at håndtere kortere anbringelser, uden at gå på kompromis med stedets pædagogiske værdier
 • Synliggøre og formidle Harebakkens ekspertise til anbringende kommuner, samarbejdspartnere og forældre
 • Sikre en stabil drift både økonomisk, organisatorisk og pædagogisk
 • Sikre at relevant lovgivning overholdes
 • Varetage kontakten til anbringende kommuner i samarbejde med ankerpersoner, hvor det er relevant
 • Bestyrelsesbetjening
 • Indgå i pædagogisk sparring med personalet.

Det er essentielt, at du er en ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel for Harebakkens målgruppe og fortsætte Harebakkens behandlingsmæssige succes. Du har føling med hvad, der sker i den kommunale forvaltning og har blik for, hvordan Harebakkens metoder og ekspertise kan komme målgruppen til gavn under ændrede præmisser.

Dine faglige og personlige kompetencer omfatter:

 • Solid pædagogisk indsigt og erfaring – gerne med Harebakkens målgruppe
 • Solid ledelseserfaring samt en lederuddannelse som uddannelsesmæssig overbygning eller interesse i at tage en
 • Relevant pædagogisk eller socialfaglig uddannelse
 • Stabil og synlig frontfigur – både over for børn, personale og anbringende kommuner
 • Tillidsfuld, involverende og uddelegerende
 • Motiverende og inspirerende – skaber følgeskab, medejerskab og engagement
 • Rolig, tålmodig og balanceret
 • God situationsfornemmelse og empati
 • Rummelig, favnende og fællesskabsorienteret

Der ønskes som udgangspunkt tiltrædelse pr. 1. august 2017. Du kan læse om Harebakken på www.harebakken.weebly.com  og finder uddybende information om stillingen i den udvidede job- og kravprofil på www.mercuriurval.dk

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås hos Mercuri Urval ved konsulenterne Steen Vidø på 2441 4060 eller Louise Aagaard på 2089 7457.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og cv på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-03144). Der er ansøgningsfrist den 14. juni 2017 kl. 12.00.