icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Spændende socialpædagogisk arbejdsplads søger ny kollega

Socialpædagog søges til en af CFD’s døgnafdelinger på Skaboeshus i Nyborg. Stillingen er på 37 timer om ugen med ansættelse fra 1. aug. 2017. Arbejdstiden omfatter dag-/aftenarbejde samt hver 2. weekend.

cfd.gif

Sted:

Nyborg

Ansøgningsfrist:

4. juni 2017 kl. 12:00

Alle beboere er voksne tegnsprogsbrugere med særlige behov, der har brug for pædagogisk støtte. Det primære sprog er tegnsprog, derfor er tegnsprogsfærdigheder eller særlig kommunikationserfaring en fordel. Det er dog ikke en forudsætning. Alle ansatte tilbydes CFD’s interne tegnsprogsuddannelse.

Afdeling 107

Der bor pt. 11 beboere i Afdeling 107 mellem 19-29 år og 2 beboere i aflastning. Gældende for dem alle er, at de har særlige behov af varierende karakter. Herunder udviklingshæmning, kognitive vanskeligheder, psykiatriske problemstillinger eller døvblindhed. De har derfor brug for støtte, omsorg og hjælp til udvikling af selvstændighed i forbindelse med dagligdags gøremål.

Psykiatriske problemstillinger, udadreagerende adfærd og metoder
Nogle af beboerne har psykiatriske problemstillinger og nogle kan have udadreagerende adfærd. Den pædagogiske opgave består i høj grad af dialog og relationsdannelse, hvor der benyttes anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang. Det kræver, at du både kan rumme og arbejde ud fra den enkeltes behov.

Vi er ikke fastlagt på én pædagogik eller metode, men afsættet er ressourceorienteret, og der anvendes en række forskellige metoder. Vi benytter Social Stories, boardmaker, dagsprogrammer, procesbeskrivelser mm. til uge og dagstavler og andet visuelt materiale for at støtte og skabe forudsigelighed for den enkelte beboer i hverdagen.

Organisationen CFD Nyborg er i udvikling og forandring. Derfor er det afgørende, at du har lyst til at bidrage aktivt på en dynamisk arbejdsplads. Læs mere om døgntilbuddet på Skaboeshus her

Vi søger en uddannet socialpædagog, der:

 • er ambitiøs, rummelig, står på begge ben og har en høj faglighed.
 • er udviklingsorienteret, positiv og engageret.
 • har fokus på samarbejde og arbejder efter indgåede aftaler, procedurer og strategier i en udfordrende og uforudsigelig hverdag.
 • udviser ansvar, kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet.
 • er medspillende i forhold til CFD Nyborgs kultur og samarbejdet med øvrige afdelinger.
 • har respekt og forståelse for døve, og døvblindes sprog og kultur.
 • kan arbejde med skriftlig dokumentation via Bosted og beboernes individuelle handleplaner, samt varetage kontaktpædagogrolle.
 • vægter samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder dig:

 • En hverdag med spændende faglige udfordringer og mulighed for megen indflydelse. 
 • En unik og herlig beboergruppe.
 • Gode faciliteter og naturskønne omgivelser.
 • Visionær personalegruppe, der har fokus på at skabe udvikling med udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer.
 • Dygtige og engagerede kollegaer med glimt i øjet og let til sjov i en respektfuld omgangstone.
 • Fokus på det gode arbejdsmiljø.
 • Deltagelse i udvalgsarbejde, og være en del af en stor landsdækkende organisation.
 • Ekstern supervision, relevante kurser og efteruddannelse.
 • IT-teknologiske muligheder i forhold til et pædagogisk visuelt miljø.

Besøg vores hjemmeside www.cfd.dk for yderligere information

Ansøgningsfrist søndag d. 4. juni 2017 kl. 12.00

Yderligere oplysninger eller besøg kan aftales ved at rette henvendelse til afdelingsleder i 107 Alice Møller-Nielsen på 4439 1335/ 2218 9482 eller aju@cfd.dk.

Ansøgning samt relevante bilag sendes til samme e-mailadresse.

Samtalerne afholdes mandag den 12. juni. Der kan evt. forekomme to samtalerunder.   

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med SL og efter principperne om lokal løndannelse/ Ny Løn.

https://www.youtube.com/watch?v=42DE1oGzHpk&feature=player_detailpage