icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

To socialfaglige vejledere til Københavns Kommunes kriminalpræventive indsatser for voksne

Har du erfaring med eller stor interesse i at skabe forandringer for målgrupper med komplicerede sociale problemer gennem samtalebaseret behandling? Så vil begge stillinger være noget for dig.

koebenhavn.gif

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

2. juni 2017

Vi søger en barselsvikar og en fast vejleder pr. 1. august 2017 til Københavns Kommunes kriminalpræventive indsatser for voksne. 

Stillingerne er som socialfaglig vejleder med ansættelse i Socialforvaltningen. Barselsvikariatet løber frem til den 31. juli 2018.

Enheden varetager indsatser for voksne, der er involveret i alvorlig-/personfarlig- og banderelateret kriminalitet samt radikaliserede miljøer. De har alle behov for en særlig helhedsorienteret indsats. Vi har siden 2010 genereret viden og erfaring indenfor exitarbejdet og omsat denne til programmer baseret på systematiske metoder. Indsatserne er tilrettelagt efter en fast struktur og støtter op om deltagernes ønske om at forandre deres tilværelse gennem vejledning, udviklingssamtaler og aktiviteter, der vedrører både borgernes syn på livet, og det deres liv indeholder. 

Det er et krav, at du

  • evner fuld accept af enhedens rammer og vilkår i arbejdet med målgruppen
  • uden problemer arbejder indenfor faste rammer for metoder og grundig dokumentation
  • arbejder struktureret og har et godt overblik
  • trives med at tage ansvar for en indsats, der både indebærer borgerkontakt hhv. dokumentation og udviklingsarbejde i en fordeling på ca. 40% hhv. 60%
  • evner at holde egne løsninger og livserfaringer ude af arbejdet med borgerne
  • er nøgtern, professionel og neutral i kontakten med målgruppen
  • er en loyal medarbejder og udpræget holdspiller, der trives med det tætte samarbejde i vejlederteams omkring borgerne
  • ønsker at arbejde med din egen udvikling gennem videosupervision, teamsupervision, handleplansmøder og uddannelse
  • er robust, kan skabe ro omkring dig og har en anerkendende og undersøgende tilgang til borgere, kolleger og samarbejdspartnere
  • har en relevant faglig uddannelse, som fx socialrådgiver, pædagog, lærer, behandler eller andet inden for det socialfaglige felt.

Det vil være en fordel, hvis du

  • har erfaring fra behandlingsregi, evt. misbrugsbehandling eller behandling fra det psykiatriske område
  • har erfaring med at støtte målgruppen i at opnå deres ønske om forandring igennem behandlingsorienteret indsats
  • har erfaring med at løse komplekse problemstillinger
  • er uddannet i og kan mestre en eller flere konkrete samtaletekniske metoder, f.eks. Kognitive samtalemetoder, Motiverende- eller Løsningsfokuseret samtale.

Du kommer til at indgå i et tværfagligt team af vejledere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Dertil kommer en psykologfaglig konsulent, en økonomimedarbejder, en akademisk medarbejder og en studentermedhjælper. Vi er en enhed, der til stadighed arbejder med dygtiggørelse og udvikling af os selv og af indsatsen. Ligesom de øvrige vejledere i teamet kommer du også til at indgå i og bidrage til dette.

Arbejdet med borgerne foregår i tværfaglige teams med to-tre medarbejdere og i visse tilfælde tillige i tæt samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen. Du får base i vores lokaler i Indre By i København. Du vil i det daglige have kontakt til en bred kreds af samarbejdspartnere og tage del i enhedens spændende og fortsatte udviklingsarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er pr. 1.august 2017 og sker i henhold til gældende overenskomst herunder reglerne om Ny Løn. Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer ugentligt samt en fast stilling på 37 timer ugentligt. 

Yderligere information

Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne ved telefonisk henvendelse til Katrine Bruun Jeppesen på 2169 4395.

Ansøgning sendes via nedenstående link senest torsdag den 2. juni 2017

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 24 og 25. I første samtalerunde indgår en case. Her skal du kunne redegøre for, hvilken konkret indsats, du mener, der skal til for at skabe udvikling for målgruppen.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgning skal sendes igennem dette link