icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Erfaren og nytænkende pædagog eller psykolog til nyt team for tværgående borgerforløb

Har du erfaring inden for arbejdet med unge eller familier, og har du lyst til at være med til at starte et helt nyt team op, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på metoder og arbejdsgange og nye måder at møde borgeren på? Så er det nu, du skal gribe muligheden!

hoersholm.gif

Sted:

Hørsholm

Ansøgningsfrist:

26. september 2017

Hvad søger vi?

Vi søger dig, der vil yde en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for familier med særligt komplekse problemstillinger med mange samtidige indsatser i kommunen og bidrage i forhold til at de rigtige indsatser igangsættes og udføres. 

Du vil som udførende medarbejder være en af de få eksperter på dit eget udførerområde i enheden, men vil i hverdagen skulle løse en blandet vifte af udføreropgaver i den udstrækning, det giver mening for det enkelte barn eller familie. Det kan f.eks. være at du både skal være kontaktperson for en ung i familien samtidig med, at du skal observere den måde familien interagerer med hinanden på, samt evt. hjælpe med øvrige praktiske opgaver i hjemmet. Du vil formentlig også med tiden komme til at løse en række mindre myndighedsopgaver indenfor en given ramme. 

Vi søger følgende kompetencer:  

  • Relevant uddannelse som eksempelvis familieterapeut, psykolog, pædagog, eller socialpædagog  
  • Erfaring inden for arbejdet med unge eller familier 
  • Trives med at arbejde i et tværfagligt team, hvor faggrænser er flydende og arbejdsopgaver omskiftelige 
  • Skaber tryghed og har social og menneskelig forståelse 
  • Kan hjælpe og motivere og støtte familierne i deres daglige gøremål 
  • Kan motivere forældrene i et beskæftigelsesperspektiv 
  • Kan samarbejde med familier, pårørende og samarbejdspartner f.eks. skoler og daginstitution. 
  • Har evnen til at rykke mennesker og motivere dem til at udvikle sig selv 
  • Er konkret, præcis og tydelig i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt 

Hvad får du? 

Du får muligheden for at være med fra start og opbygge et nyt team og være med til at sætte dit præg på arbejdsgange og metoder. I teamet skal vi bl.a. sikre én samlet plan for familien eller borgeren på tværs af fagområder og være tovholdere for denne plan. Myndighed og udfører vil arbejde tæt sammen om den enkelte familie og borger og sikre sammenhæng i mål på tværs af fagligheder. Du vil særligt komme til at arbejde med børn, unge og deres familier, som har behov for støtte efter Lov om social service på grund af særlige sociale problemer, nogle af familierne skal også brug for hjælp i forhold til at komme på arbejdsmarkedet. Opgaverne vil bl.a. være at understøtte familien i at sætte egne mål ud fra den rehabiliterende tilgang. Du vil være en af få kontaktpersoner i familiens møde med kommunen og være med til at sikre en fælles og sammenhængende indsats for den enkelte familie, samt bidrage i forhold til at skabe en fælles plan for familien.

Du bliver en del af et team med meget engagerede og uhøjtidelige medarbejdere, som glæder sig til at arbejde på en anderledes måde med borgere og familier, skabe en sammenhængende plan på tværs af fagområder og være den primære kontakt til borgerne og familierne.   

Det helt nye team for Tværgående borgerforløb tilknyttes en tværgående styregruppe med repræsentanter fra Børn og Voksne, Arbejdsmarked samt Sundhed og Omsorg. Teamet er placeret på rådhuset i Center for Børn og Voksne, som arbejder ud fra et rehabiliterende mindset, hvor vi har fokus på en helhedsorienteret indsats og inddragelse af borgeren med det mål, at borgeren oplever en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Center for Børn og Voksne rummer også PPR, Sundhedspleje, Familiehus, Tandpleje og institutioner for voksne med særlige behov. Rådhuset er tæt på offentlige transportmidler, herunder Kokkedal St.   

Mere viden  

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder af Tværgående borgerforløb, Tine Gjelsted, på 4849 1071. 

Ansøg senest 26. september 2017 via dette link eller på horsholm.dk/job 

Vi gør opmærksom på, at vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.