icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Pædagoger til Kellersvej 10

Botilbuddet Kellersvej 8-10 søger pædagoger med faglig stolthed, lyst, mod og energi til social- og specialpædagogisk arbejde pr. 1. november eller snarest muligt.

gladsaxe.gif

Sted:

Gladsaxe

Ansøgningsfrist:

28. september 2017 kl. 23:59

Stillingerne er på 30-37 timer pr. uge.

Botilbuddets værdimæssige afsæt er, at uanset handicap, er borgeren og dennes ressourcer i fokus, med udgangspunkt i de rehabiliterende principper. Vi vægter alle aspekter af borgerens liv. Det betyder, at du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv, at de får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og ikke mindst, at de modtager varierede tilbud om aktiviteter i det sociale fællesskab. Vi arbejder med delmålsplaner (SMARTe mål) og dokumenterer de skridt, vi tager.

Borgerne

I hver bo-enhed på Kellersvej 10, som har ledige stillinger, bor der mellem 10-15 skønne borgere i alderen 20-80 år, som vil hilse dig velkommen. De fleste har brug for omfattende hjælp til pleje, støtte og struktur. Hovedparten af borgerne har dagtilbud eller beskyttet beskæftigelse.

Du kan forvente

  • en dynamisk arbejdsplads, hvor du får mulighed for at tage ansvar
  • engagerede kolleger, der bestræber sig på at hjælpe hinanden i en travl hverdag
  • at du bliver fagligt udfordret på en positiv måde – til tider også svær
  • at ansvaret for de pædagogiske og administrative arbejdsopgaver er fælles og uddelegeret i forhold til individuelle kompetencer
  • at der stilles krav om, at du deltager på interne kurser i medicinhåndtering, konfliktforebyggende indsatser, medborgerskabet, brand- og beredskab, førstehjælp, egenkontrol, den kompetente rollemodel og meget andet.

Vi forventer, at du

  • har flair for at kunne navigere i IT-systemer, som fx EKJ (Snart Nexus) og Profile (snart SBsys)
  • forstår, at borgerne skal gøre, hvad de selv kan, og du kun hjælper der, hvor de har behov for din hjælp
  • kan leve op til krav om høj etik, og at du bidrager til en glad stemning
  • har en positiv tilgang til opgaverne og kan bevare den, også når du møder det uforudsete
  • er fleksibel og robust, og kan tage afsæt i borgernes behov for struktur.

Arbejdstider

Dine arbejdstider vil primært være i tidsrummet kl. 7 til 23, med arbejde hver anden weekend.

Fakta

Kellersvej 8-10 er en del af de Takstfinansierede Døgndækkede Botilbud (TDB) (§ 108 med §§ 83, 85 og 87-støtte), som er en del af Gladsaxe Handicaptilbud (GHT). I husene 8B-D og 9B-D bor 6 borgere i hvert hus. I husene 10A-D bor 10-15 borgere i hvert hus.

Vi er midt i en meget spændende forandringsproces, hvor vi nu begynder at gøre os klar til, at de nuværende boliger for borgere med udviklingshæmning rives ned marts/april 2018. Vi flytter ind i lækre pavilloner (opsat på matriklen) imens byggeriet står på og derefter ind i et spritnyt og moderne byggeri, se Projekt BOLIV i Gladsaxe kommune.

Som vores nye pædagog får du mulighed for at være med til at sikre et godt og trygt liv for borgerne i en omstillingsproces, du får mulighed for at sætte dit præg på, hvordan et fantastisk og attraktivt boliv for borgerne skal være i fremtiden, og hvordan en ligeså attraktiv arbejdsplads skal skabe de gode rammer og vilkår. Bo-grupperne i pavillonerne vil være på 4 x 12 borgere. Pavillonerne bliver mere tidssvarende end det nuværende byggeri, og der er afsat midler til lækkert nyt inventar.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte daglig leder Eva Jakobsen på telefon 39 57 37 60, eller daglig leder Lone Svendsen på telefon 39 57 37 65.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning senest torsdag 28. september 2017.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 40.

Søg stillingen online via dette link


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.