icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Er du afdelingslederen, der sikrer et trygt og udviklende døgnbehandlingsmiljø for Kastanjehusets 8 børn?

Stutgården søger snarest muligt en afdelingsleder til Kastanjehuset, der vil stå i spidsen for det miljøterapeutiske arbejde i Kastanjehuset. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

stutgaarden.gif

Sted:

Hillerød

Ansøgningsfrist:

27. oktober 2017 kl. 12:00

Stutgården er et 55 år gammelt behandlingshjem, hvor 30 børn og unge med alvorlige psykiatriske, personlighedsmæssige og sociale vanskeligheder modtager mangeårig behandling i døgn- og dagregi samt skolegang i Stutgårdsskolen.

Kastanjehuset er en døgnafdeling, hvor der pt. bor 8 børn i alderen 6 -14 år. Foruden afdelingslederen er der ansat 8 pædagoguddannede miljøterapeuter, samt en husmor. Derudover har Kastanjehuset en afdelingspsykolog og Stutgårdens socialrådgiver bistår også Kastanjehuset. Børnene lider typisk af senvirkninger af tidlig omsorgssvigt og traumatisering og/eller har diagnoser som tilknytningsforstyrrelse, ADHD, emotionelle forstyrrelser og adfærdsforstyrrelser. De modtager særligt tilrettelagt miljøterapeutisk behandling evt. suppleret af individuel psykodynamisk psykoterapi. 

Kastanjehusets afdelingsleder indgår i ledelsesgruppen på lige fod med afdelingsledere fra de tre andre huse (to døgnafdelinger og en dagafdeling), skolelederen, ledende psykolog samt Stutgårdens souschef. Ledelsesgruppen arbejder tæt sammen og ledes af Stutgårdens forstander.

Din hovedopgave bliver:

 • At tilrette arbejdsgange, vagtplanlægning og rutiner i huset
 • At opretholde og videreudvikle Stutgårdens miljøterapeutiske arbejde i Kastanjehuset i samarbejde med afdelingspsykologen og personalegruppen, herunder at implementere børnenes individuelle behandlingsplaner
 • At befordre den enkelte medarbejders faglige udfoldelse og udvikling
 • At udgøre en troværdig tovholder i forhold til børnegruppen via daglig deltagelse i udvalgte dele af Kastanjehusets daglige struktur
 • At bidrage til Stutgårdens samlede udvikling, som den formuleres i ledelsesgruppen og implementeres i afdelingerne

Du er:

 • Uddannet pædagog eller tilsvarende, med erfaring som leder eller stedfortræder inden for døgnområdet og gerne med ledelsesmæssig eller pædagogiske/psykologisk videreuddannelse
 • ledelsesmæssig eller pædagogisk/psykologisk videreuddannelse
 • Har et godt overblik og sans for systematik
 • Har erfaring eller kendskab til miljøterapi
 • Har erfaring med eller interessere for at omsætte psykologisk forståelse til pædagogisk praksis i din implementering af udviklingspsykologiske behandlingsplaner 

Vi tilbyder:

 • En erfaren og engageret personalegruppe, hvoraf hovedparten enten har, eller er i gang med en miljøterapeutisk uddannelse på UCC.
 • En samarbejdende, kompetent og udviklingsorienteret organisation, hvor vi brænder for at gøre en forskel for vores børn og se dem udvikle sig.
 • Ugentlig sparring med afdelingspsykolog og socialrådgiver.
 • Intern supervision på din ledelsesrolle
 • Mulighed for videreuddannelse.
 • Månedlig supervision sammen med afdelingsledergruppen ved ekstern organisationspsykolog.

Der vil blive tilrettelagt en introduktionsforløb med henblik på oplæring i Stutgårdens miljøterapeutiske behandlingsmetode og behandlingsledelse. Du er velkommen til at kontakte forstander Tine Heede på 48 26 40 40 for yderligere oplysninger.

Du læser mere om Stutgården på www.stutgaarden.dk

Ansøgning vedlagt eksamensbeviser og CV sendes pr. mail til. info@stutgaarden.dk senest fredag den 27. oktober kl. 12.00. Første og anden interview runde er planlagt til hhv. 2. november og 14. november.

Skriv venligst ”Ansøgning afdelingsleder” i emnefeltet.