icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Genopslag: Erfaren pædagog søges til socialfagligt botilbud i Valby

Kollegiets døgntilbud (§107) søger pædagog til vores nye afdeling, som tilbyder rehabilitering og pleje til udsatte borgere over 25 år.

Tilbage
kollegiet-gl-koege-landevej.gif

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

26. januar 2018 kl. 12:00

Botilbuddet har plads til 23 beboerne, som typisk har et problematisk forbrug af rusmidler i kombination med lettere til middelsvære sociale og/eller fysiske funktions-nedsættelser samt lettere psykiske problemstillinger.

Arbejdsopgaver:

Som kontaktperson indgår du i et tværfagligt samarbejde med det sundhedsfaglige personale, hvor du bidrager til en rehabiliterende og helhedsorienteret indsat. Du bliver kontaktperson for 3-4 beboere, som du motiverer og støtter i den daglige botræning samt hjælper med at udvikle de sociale kompetencer.

Herudover vil dine primære opgaver blive at:

 • Udarbejde opholdsplaner og forandringskompas hver 6. måned
 • Udarbejde daglig dokumentation i CSC, herunder døgnrapporter og notater
 • Intervenere ved konflikter
 • Deltage i supervision, pædagogiske arrangementer, møder og temadage
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og myndigheder
 • Udføre praktiske opgaver for eller sammen med beboeren
 • Ledsage beboere til f.eks. borgerservice og jobcenter

Vi forventer:

 • Du er uddannet pædagog med mindst 3 års erfaring indenfor specialområdet
 • Er metodisk og resultatfokuseret i dit pædagogiske arbejde
 • Kan bevare overblikket og handle konstruktivt i pressede situationer
 • Ubesværet kan begå dig skriftligt
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har en imødekommende og samarbejdende tilgang til dine kollegaer og eksterne samarbejdspartnere
 • Har en høj grad af fleksibilitet i forhold til opgaver som skal løses

Det har naturligvis også stor betydning, at du kan forene dig med den måde, hvorpå vi driver Kollegiet. Derfor forventer vi, at du sætter dig grundigt ind i vores værdier, som du finder beskrevet på vores hjemmeside.

Vi tilbyder

En levende organisation, som for tiden har særlig opmærksomhed på at implementere nye metoder i vores § 107 afdeling.

En veldrevet og værdibaseret arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejder i fællesskab arbejder målrettet for et godt arbejdsmiljø. Et af styringsværktøjerne er vores etiske profil, som du kan læse mere om på vores hjemmeside.

Løn og ansættelsesvilkår foregår efter gældende overenskomst.

En fuldtidsstilling, hvor du indgår i et 9 ugers rul (aften og weekend). På 9 uger vil der være 13 aftenvagter inkl. weekendvagt hver tredje uge.

Nyrenoverede bygninger, gartneri og lokaler med gode faciliteter, herunder også en kantine/cafe. En fin beliggenhed tæt på centrum af Valby med gode forbindelser til det offentlige transportnet. Der er endvidere gode parkeringsforhold på matriklen.

Ansøgning

Samtalerne afholdes tirsdag den 30. januar 2018

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2018

Din ansøgning mærket ”Kontaktperson Pædagog” samt CV sendes til nikolaj@kollegiet.info.

Ansøgningsfristen er fredag den 26. januar kl. 12.00.


Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under WeShelter. Kollegiet er en midlertidig boform under servicelovens §§107 og 110 og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Vores bygninger har de seneste par år gennemgået en større renovering, som blev færdiggjort i 2016. I dag har Kollegiet således plads til 23 borgere i botilbuddet (§107) og 74 borgere på herberget (§110) i de ny istandsatte værelser.

Kollegiet ligger i Valby og beskæftiger ca. 28 medarbejdere. På www.kollegiet.info kan du læse mere om os.