icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Lærer til Dagbehandling

Vi søger lærer til dagbehandlingsinstitution Flønghuset, Fløng Byvej 27, 2640 Hedehusene.

hoeje-taastrup.gif

Sted:

Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist:

31. maj 2018

Da vi i det nye skoleår bliver opnormeret i Flønghuset, søger vi derfor en ny lærer til ansættelse 1/8-2018.

Flønghuset er Høje-Taastrup Kommunes specialinstitution til 19 børn i alderen 6-14 år. Åbningstiden er fra 8-16. Formålet er at tilbyde børn og deres familier et miljø, hvor det er muligt at arbejde på udvikling og eller forandring. Den miljøterapeutiske grundstruktur med begreber som struktur, relation og troværdighed samt en mentaliserende tilgang, er centrale i vores hverdag. Vi lægger stor vægt på og er meget afhængige af det tætte samarbejde i en organisation som vores, hvilket vil sige, at du skal være indstillet på, at være åben og fleksibel på din rolle som lærer. Lærerrollen er væsentlig anderledes end på almindelige folkeskoler.

Målgruppen er normaltbegavede børn med sociale og emotionelle vanskeligheder, tidligt følelsesmæssigt skadede børn samt børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, hvilket stiller store krav til personalets rummelighed og samarbejdsevne. Vi arbejder alle ud fra behandlingsplaner, som er udarbejdet på vores konferencer, der ledes af vores tilknyttet psykologer. Personalet består af 5 pædagoger, 4 skolelærere, Flønghusets behandlingsansvarlige psykolog samt en leder. Organisatorisk er vi placeret under Børne- og Ungerådgivningscentret og samarbejder blandt andet med sagsbehandlere og PPR.Du skal fungere som kontaktperson for børn og deres familier, hvilket forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og kan formidle dig både mundtligt og skriftligt.

Krav til ansøgers faglige baggrund:     

 •       At du har gode samarbejdsevner
 •       At du har interesse for /erfaring med behandlingskrævende børn
 •       At du har interesse for eller linjefag i dansk.
 •       At du indgår i undervisningen i andre fag
 •       At du har en læreruddannelse

Krav til ansøgers personlige egenskaber: 

 •       At du er indstillet på at bruge dig selv personligt og fagligt
 •       At du har evnen til at skabe gode kontakter til børn og forældre
 •       At du er psykisk robust
 •       At du er indstillet på og parat til at modtage supervision

Vi kan til gengæld tilbyde dig: 

 •       En høj grad af indflydelse på din arbejdsplads
 •       Intern og ekstern supervision og personaletræning
 •       En personalegruppe med høj faglighed og stort engagement.Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation DLF.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 24.

Sidste frist for ansøgning er torsdag d. 31. maj 2018

Send din ansøgning samt dit cv. Hvis du bliver indkaldt til samtale, skal du medbringe dokumentation for uddannelse, erhvervserfaring m.v. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe og børneattest.

For yderligere information om jobbet, kan der rettes henvendelse til leder af Flønghuset Preben Overgaard, tlf. 4335 2392 / 5124 5685.

Send ansøgningen via dette link