icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Kontaktperson til arbejde med udsatte unge søges til Gentofte Kommunes FamilieCenter

FamilieCentret søger ny medarbejder til at indgå i vores kontaktpersonsteam 37 timer ugentligt

gentofte.gif

Sted:

Gentofte

Ansøgningsfrist:

7. juni 2018 kl. 12:00

Kontaktpersonens opgaver

Som kontaktperson kommer du til at arbejde med børn og unge i alderen 10-23 år, som vurderes at have behov for en pædagogisk støttende indsats, til at håndtere psykiske, sociale og/eller kompetencemæssige udfordringer. Problematikkerne kan omfatte, diagnostiske og adfærdsmæssige udfordringer, skole/uddannelses- eller jobmæssig ustabilitet, social isolation, kriminalitet, misbrug, integration, konflikter i hjemmet og/eller utilstrækkelige omsorgsforhold.

Der er tale om såvel hjemmeboende, anbragte som udeboende unge.

Arbejdstiderne er primært fordelt over dag- og tidlige aftentimer, hvoraf hovedparten af arbejdsopgaverne varetages i eftermiddagstimerne. Der kan dog forekomme situationer, hvor telefonopkald og/eller arbejde sene aften- og nattetimer samt enkelte weekenddage er nødvendigt.

Egen bil er en fordel, da der er meget transport forbundet med dine arbejdsopgaver. Der er dog mulighed for at booke kommunens bil og/eller elcykel.

Kontaktpersonopgaverne målrettes den enkelte unge med henblik på at understøtte den unges trivsel, og evner til at føre en sund og selvstændig tilværelse med deltagelse i sociale fællesskaber.

Opgaverne varetages i tæt samarbejde med den unges familie og øvrige netværk, samt andre professionelle omkring den unge. Arbejdet fordrer god selvledelse med organisering af egne arbejdsprocesser og tidsforbrug i de enkelte opgaver. Vi forventer at du er faglig, nuanceret og specifik i dine beskrivelser af den unge, samt din pædagogiske indsatser, både mundtligt og skriftligt.

Vores ny medarbejder bliver en del af et engageret og udviklingsorienteret kollegialt team i en dynamisk og velfungerende organisation. Samtidig bliver du en del af en personalegruppe der vægter kollegial sparring, fælles ansvarstagen samt kvalificerede sagskonferencer og supervision højt.

Metodisk arbejder vi bl.a. med afsæt i systemiske, narrative, løsningsfokuserede og mentaliserings-orienterede tilgange.

Vi vægter følgende kompetencer hos vores kommende kollega:

 • Pædagog eller anden relevant uddannelse
 • Praksiserfaring med kontaktpersonsarbejdet, gerne fra kommunalt regi
 • Evner til at etablere tillidsfuld kontakt og fremme nuanceret refleksion i dialogerne med de unge
 • Kompetencer og fokus på til at opsøge og udvikle samarbejde med relevante samarbejdspartnere i de unges miljø
 • Ressourceorienteret og anerkendende tilgang i arbejdet med mennesker
 • Tydelig og autentisk kommunikationsstil og personlig autoritet
 • Metodisk og fagligt velfunderet
 • Personlig robusthed
 • Selvstændighed i forhold til at tilrettelægge, strukturere og udføre arbejdet med de unge og aktørerne omkring dem
 • Dygtighed til såvel skriftligt som mundtligt at formidle beskrivelser af de unge, deres situation og arbejdet med dem
 • Selvstændighed, systematik og ansvarlighed i forhold til journalisering og afrapportering
 • Fleksibilitet såvel personligt som arbejdstidsmæssigt
 • Kørekort til personbil

FamilieCentret

FamilieCentret er en forebyggelses- og behandlingsenhed. Vi varetager rådgivnings-, behandlings- og støtteforløb til familier og unge, i tæt samarbejde med det øvrige professionelle netværk omkring familien. Foruden kontaktpersonsteamet har vi teams bestående af: Familiekonsulenter, Familiebehandlere, Integrationskonsulenter samt en Åben Anonym Rådgivning.

I alt er vi 30 medarbejdere.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse 1. august 2018

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Gentofte Kommune har en generel politik om, at der ved ansættelse indenfor børne-

og ungeområdet skal indhentes straffe- og børneattest.

 

Yderligere oplysninger

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:

Gruppeleder for kontaktpersonsteamet Nicolai Buddig på tlf. 40 45 16 79 i følgende telefontider:Mandag og fredag kl. 09:00-10:00

Familiecenterleder Mie Daverkosen på tlf. 28 30 34 14 i følgende telefontid:Tirsdage kl. 15-16

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag inkl. eksamensbeviser sendes elektronisk via dette link.

Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag d. 14. juni 2018.

Læs evt. mere om FamilieCentret på Gentofte Kommunes hjemmeside.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst
Nicolai Hudlebusch Buddig
Kontaktperson og gruppeleder
Mobil: 40451679
Mie Daverkosen
Leder, FamilieCentret
Mobil: 28303414