icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Teamleder til Autisme Center Vestsjællands voksenområde

Vi har en ledig stilling til dig, der evner at se, høre og forstå andre mennesker.

autismecentervsj.gif

Sted:

Slagelse

Ansøgningsfrist:

3. september 2018

Dig, der lytter til det, der ikke nødvendigvis siges højt, og som har ledelsesmæssig gefühl og kan definere dit eget ledelsesrum. Du skal være erfaren leder, have administrative færdigheder, og du skal være tydelig og velformuleret i skrift og tale.

Det er et krav, at du har en pædagogisk eller beslægtet baggrund. Det er en forudsætning, at du er i stand til at lede i forskellige fællesskaber, hvor du skal være autentisk og lede medarbejdere, og hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er faglig udvikling, som du vil få stor betydning i forhold til at understøtte. Vi er midt i et omfattende 6 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau eller fagspecifikt niveau for alle fastansatte pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, og du vil som teamleder – i samarbejde med medarbejdere – i særlig grad skulle understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksisnær kompetenceudvikling. Vi har tydelige – og ufravigelige – forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.  

Voksenområdet består af 23 botilbud (§ 105, § 107, § 108) samt Aktivitets og Samværstilbud (§ 104). Målgruppen er voksne med diagnoser inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser. Tilbuddene ligger fysisk på 11 forskellige matrikler, og vi har fokus på at arbejde med synergier på den enkelte matrikel.

Du vil have teamledelse for tre botilbud på Rosenkildevej 101 og direkte personaleansvar for 3-6 teams, idet du indgår i et tæt samarbejde med din teamlederkollega samme sted. Herudover er du en del af Voksenområdets ledelse, hvor du samarbejder med øvrige syv teamledere og områdeleder. Vores fokus er på en faglig styrkelse af Voksenområdet, og vi arbejder målrettet med at involvere medarbejderne i beslutningsprocesser i de enkelte teams og via områdets voksenudvalg.

Som teamleder skal du kunne oversætte lovgrundlaget og skabe refleksion hos såvel medarbejdere, kolleger som hos dig selv ift. at den pædagogiske praksis afspejler forståelse for, at vi arbejder i den enkeltes hjem, og ofte i et tæt samarbejde med forældre eller andre pårørende. Vi tager afsæt i det etiske værdisæt i den daglige pædagogiske praksis.

På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse inden for de enkelte områder udøves af teamlederne i tæt samarbejde med områdelederen. Ledelse er for os det, vi skaber sammen, når vi vil noget for og med andre. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.

Autisme Center Vestsjælland er en af otte virksomheder inden for ‘Handicap og Psykiatri’ i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor Handicap og Psykiatri-området. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv. Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber og i teams værdifuldt. Du vil blive forankret i lederteam i det område, du bliver ansat i.

Kan du genkende dig selv i ovenstående

– og har du lyst til at vide mere eller komme på besøg, kan du kontakte

  • områdeleder Anne Brauner på tlf. 40 20 51 28 efter uge 32

Eller læse mere på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside

Stillingen er på 37 timer.

Løn i henhold til lokal forhåndsaftale.

Ønsket opstart

1. november 2018 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist

  • 3. september 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag 10. september 2018.

Evt. profilforløb vil blive i uge 38.

Evt. 2. samtale torsdag d. 27. september 2018

Søg stillingen på slagelse.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.