icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

To familiebehandlere til nyopstartende Gribskov Familieskole

Vi søger to familiebehandlere til at være en del af opstarten og konstruktionen af Gribskov Familieskole.

gribskov.gif

Sted:

Gribskov

Ansøgningsfrist:

7. september 2018 kl. 12:00

Oprettelsen af Gribskov Familieskole er en del af Gribskov Kommunes strategi på børne- og ungeområdet. Strategien skal sikre, at der skabes en bevægelse, hvor færre børn og unge har brug for hjælp og støtte uden for almenområdets og lokalsamfundets rammer.

Børn og unge, der oplever udfordringer ift. læring og trivsel, herunder børn og unge med særlige behov, identificeres tidligt og modtager den mindst indgribende og mest virkningsfulde hjælp og støtte, i tæt samspil med familie og netværk.

Om dig

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant grunduddannelse – eksempelvis lærer, pædagog, psykolog eller socialrådgiver
 • Har erfaring med flere af ovenstående arbejdsopgaver. 
 • Gerne har en systemisk/narrativ efteruddannelse – gerne også i flerfamiliearbejde eller mentalisering
 • Kan veksle mellem en central og en decentral positionering i flerfamiliearbejdet
 • Evner at skabe kreative og relevante aktiviteter til at fremme familiernes udvikling
 • Kan agere fokuseret, bevare overblik og arbejde vedholdende i et komplekst og multikontekstuelt behandlingsfelt 
 • Er god til at samarbejde – herunder give og modtage såvel positiv som kritisk feedback 
 • Har lyst til i fællesskab at skabe og udvikle Familieskolens praksis 
 • Er tydelig på skrift og i tale 

Som behandler på Familieskolen skal man således blandt andet varetage følgende opgaver på et systemisk/narrativt grundlag:

 • Arbejde i en vekselvirkning mellem analyse, planlægning og facilitering af flerfamilieinterventioner og -aktiviteter 
 • Forældre- og børnegrupper
 • Enkeltfamiliebehandling/børnesamtaler 
 • Udvikle og skabe kreative og relevante kontekster, der bidrager til forstyrrelse af mønstre og familiers udvikling
 • Video- og mentaliseringsbaserede interventioner
 • Sparring og vejledning af professionelle samarbejdspartnere både i relation til det enkelte barn samt barnets øvrige relationer i det pædagogiske miljø (skole/daginstitution) 
 • Udarbejdelse af skriftlige statuserklæringer og evt. pædagogiske psykologiske vurderinger 
 • Facilitering af koordinerende møder med henvisende sagsbehandler, familie samt andre professionelle i barnets liv (lærere, pædagoger, PPR) 
 • Brug af Feedback Informed Treatment (FIT) som den gennemgående effektmonitoreringsmetode 

Om os

Familieskolen er et intensivt behandlingstilbud til familier med børn i alderen 6-12 år, som udviser betydelige adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder.

En stor del af behandlingen foregår i en flerfamiliekontekst, men der tilbydes derudover relevant individuel familiebehandling, forældresamtaler eller børnesamtaler efter behov. 

Børnene vil fortsat være tilknyttet deres hjemskole, og der vil derfor altid være et tæt og forpligtende samarbejde med barnets lærere/pædagoger, således at barnets samlede relevante kontekster inddrages i det helhedsorienterede behandlingsarbejde. 

Vi tilbyder

 • En stærk faglig, inspirerende og helhedsorienteret behandlingskontekst 
 • Mulighed for stor indflydelse på og udvikling af en nyopstartet indsats
 • Teamkollegaer, som vægter faglighed, metodeudvikling og kreativitet højt
 • Et spændende, alsidigt og til tider vanskeligt arbejde
 • Løbende supervision, sparring og kurser
 • En familievenlig arbejdsplads med fleksible arbejdstider
 • Løn og arbejdsvilkår efter gældende overenskomst. 

Ansættelsen vil være i PPR.

Læs mere om os på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte PPR konsulent og projektansvarlig for Gribskov Familieskole Lars Nørskov på tlf. 7249 7169 eller teamleder i PPR Morten Schlifer Justesen på tlf. 7249 6259.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 7. september 2018 kl. 12.00.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 18. og 21. september 2018.

Vi gør opmærksom på, at vi indhenter børneattest, udvidet straffeattest og reference ved alle nye ansættelser.

Søg stillingen online via dette link