icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Centerchef til Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud søger en ambitiøs og dedikeret centerchef, der under frisættende rammer og med faglig kvalitet kan inspirere til at se potentialer og skabe muligheder for børn og unge med handicap

aarhus.gif

Sted:

Aarhus

Ansøgningsfrist:

1. november 2018 kl. 10:00

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et center for børn og unge med handicap i alderen 6-18 år og deres familier. Centret er en del af Familier, Børn og Unge (FBU) i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. CSB kan karakteriseres ved faglig ambitiøsitet, en veldrevet økonomi og engagerede medarbejdere, som har fokus på, at børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt.

Du får – med reference til driftschefen – ansvaret for et center, der er eksperimenterende, nytænkende og innovativt i løsningen af kerneopgaven, som er at yde en specialpædagogisk funderet og helheds-orienteret indsats, der er målrettet børnenes og de unges individuelle behov. Dette udføres i tæt samarbejde med medarbejdere, forældre og myndighedsområdet.

Som centerchef bliver du leder for en gruppe af ti kompetente ledere, der er fagligt ambitiøse, hjertevarme og fællesskabsorienterede. I rollen som personaleleder vil det være din opgave fortsat at skabe et tæt, involverende og konstruktivt samarbejde i ledergruppen, som kan bidrage til, at centret opretholder sine høje faglige standarder og er med til at udvikle hele handicapområdet, både nationalt og internationalt. Du får blandt andet en vigtig rolle i intensiveringen af CBS’s bidrag til det forebyggende arbejde på handicap¬området. Der skal findes nye og anderledes metoder og tilgange til denne opgave, som i sidste ende skal bidrage til at nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge i Aarhus Kommune.

Centerchefen bliver derudover del af centerchefgruppen i FBU, som - udover at være et koordinerende forum for de tværgående indsatser - ligeledes fungerer som et ledelsesrum for både politisk, økonomisk og faglig sparring. Denne positive, konstruktive og udfordrende dialog bidrager til, at centercheferne sammen sætter nye og innovative standarder for løsningen af den fælles kerneopgave.

Den ideelle ansøger til stillingen som centerchef:

  • Har en uddannelse inden for det pædagogiske eller socialpædagogiske område og har bygget en eftervidereuddannelse ovenpå - måske inden for ledelse. Alternativt har du en generalistud­dannelse og har beskæftiget dig med det specialiserede område i en længere periode.
  • Har en efteruddannelse i ledelse.
  • Har indsigt i og interesse for det specialpædagogiske område.
  • Har gerne erfaring med ledelse af ledere fra en kommunal eller regional kontekst.
  • Har erfaring med at navigere i politisk kompleksitet og være meningsskabende mellem de politiske beslut­ninger og de fagprofessionelle miljøer.
  • Har erfaring med økonomi- og driftsstyring.
  • Kan identificere sig med og er villig til at indgå i det beskrevne faglige fundament.
  • Kan vedligeholde og skabe nationale og internationale faglige netværk.

Du kan læse mere om CSB på centrets hjemmeside og om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat og bilag 1, bilag 2 og bilag 3.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Jesper Lund på telefon 4045 3435 eller Line Møgelvang Villadsen på telefon 4167 8243. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og CSB bliver ikke orienteret uden forudgående aftale herom.

I øvrigt kan der med henblik på yderligere information rettes henvendelse til driftschef Ruth Lehm fra Aarhus Kommune på telefon 2064 6783.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV (referencenummer: DK-05515). 

Send ansøgning


Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) tilbyder døgn- og aflastningspladser, kurser, rådgivnings-/vejledningsforløb og efterværnsforløb. Der er samlet ca. 100 døgnpladser i CSB og ansat ca. 200 medarbejdere. CSB er også et videns- og ressourcehus og er derfor aktivt i forhold til opsøgning, udvikling og formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet med børn og unge med handicap og deres familier. Medarbejderne ser det som deres opgave at formidle denne viden til børn og unge og deres familier samt til fagfolk, teoretikere og andre med interesse for området både nationalt og internationalt.