icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Leder til bofællesskabet Josephinehøj

Josephinehøj skal have ny leder, da den nuværende efter rigtig mange år på stedet går på pension.

gentofte.gif

Sted:

Gentofte

Ansøgningsfrist:

24. oktober 2018 kl. 9:00

Om bofællesskabet
Josephinehøj er et bofællesskab i Charlottenlund med 10 lejligheder og fællesarealer til 10 beboere med lettere psykiske funktionsnedsættelser. Vi er et selvejende tilbud under Fonden Josephine Schneiders Børnehjem og har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.

Om beboerne
Lige nu er vi midt i et generationsskifte, hvor lejlighederne med ældre beboere gradvist bliver overtaget af yngre. Det stiller krav til ledelsesopgaven at styre forandringsprocessen på en sådan måde, at både ældre og yngre beboere og medarbejderne kan tage del i udviklingen og opleve sig hørt og tilgodeset.

Om stillingen
Stillingen er en delt stilling, hvor ca. halvdelen af stillingen er afsat til ledelse og den anden halvdel indgår i normeringen. Vi er i alt 3-4 medarbejdere.

Som leder vil du blive ansvarlig for botilbuddets økonomi og arbejdsplanlægning. Vi arbejder med VUM og FKO-indsatsplaner, og tilbuddet som helhed har en udviklingsplan, der rummer generelle indsatser vedrørende bl.a. velfærdsteknologi og netværksdannelse og -fastholdelse.

Vi forventer, at du kan facilitere metodeudvikling og dokumentation med henblik på at opnå den bedst mulige borgerrettede effekt. Og vi går helt naturligt ud fra, at du inddrager såvel beboere som medarbejdere i alt det, der sker på Josephinehøj.

Du vil som leder komme til at deltage i ledelsesnetværk med 14 andre ledere i Gentofte Kommune og du vil kunne få støtte og sparring i såvel Josephine Schneiders Fond som i Gentofte Kommune.

Vi søger en leder, der ved, hvad du vil i f.t. beboere og medarbejdere og som har ambitioner for stedet. Samtidig søger vi en leder, der

  • Har en relevant socialfaglig grunduddannelse.
  • Har en solid socialfaglig ballast og erfaring fra arbejde med mennesker med handicap.
  • Gerne har en lederuddannelse.
  • Sikrer udvikling af den rehabiliterende tilgang.
  • Har et solidt blik for arbejdsmiljøet på et lille sted som Josephinehøj.
  • Kan være blæksprutten, der kan det hele lige fra deltagelse i bestyrelsesmøder til at bestille håndværkere.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Josephinehøjs forretningsfører, advokat Bjarne Johnsen på følgende:

bj@advokatbj.dk eller tlf. 33 13 12 35.

Stillingen er forhåndsforhandlet med SL til en grundlønsindplacering på trin 42 samt 2 funktionsløntrin. Der er mulighed for at forhandle kvalifikationsløn.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes elektronisk til: Advokatkontoret Bjarne Johnsen, bj@advokatbj.dk, og den skal være os i hænde senest onsdag den 24. oktober 2018 kl. 09.00.
Der vil blive afholdt 2 ansættelsessamtalerunder, og den første vil finde sted den mandag, den 29. oktober.