icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

To medarbejdere til fritidsværested for 13-17 årige

Har du en pædagogisk uddannelse, lærer- eller socialrådgiverbaggrund, så se med her.

Hillerod_170.jpg

Sted:

Hillerød

Ansøgningsfrist:

19. januar 2019

Hillerød Kommune søger medarbejdere, der sammen med de unge, forældrene og Grønnevang Skoles ledelsesteam vil udvikle og arbejde i et nyt fritidstilbud for de unge i og omkring Grønnevang distrikt i tæt samarbejde med skolen, SSP, Ungdomsskolen og skoleafdelingen.

Om Grønnevang Skole og fritidsværestedet
Grønnevang Skole ligger centralt i Hillerød og i Nødebo fordelt på tre matrikler. Centralt i Hillerød og i Nødebo har vi indskoling fra 0. til 5. klasse, og centralt i Hillerød har vi udskoling fra 6. til 9. klasse. I afdelingerne har vi også modtageklasser og specialklasserække. Fritiden varetages af vores HFO, der består af både SFO og Klub samt et fritidstilbud til de unge. Fritidstilbuddet består både af et fritidsværested for børn og unge fra 13 til 17 år og af forebyggende indsatser i tæt samarbejde med skolen, SSP og ungdomsskolen. Der er en afdelingsleder for tilbuddet, som indgår i skolens ledelsesteam.

Fritidsværestedet har til formål at skabe brede og inkluderende børne- og ungefællesskaber via arrangementer og aktiviteter mellem primært Grønnevang distriktets børn og unge, men også bredere for alle børn og unge i kommunen.

Vores kerneopgave er, at alle børn og unge lærer, udvikles og trives. Det tværprofessionelle samarbejde om alle elever er i fokus, og heri ligger også arbejdet omkring at sikre, at alle børn indgår i faglige og sociale fællesskaber. Som medarbejder på Grønnevang Skole skal man brænde for at stå på tæerne for at gøre en positiv forskel for alle – også når det er svært.

Arbejdsopgaverne er mangfoldige og vil udvikle sig undervejs med tilbuddets udvikling. Som kommende medarbejder er der derfor rig mulighed for at være med til at præge udviklingen:

 • Udvikling af det nye fritidstilbud og tværgående samarbejde om aktiviteter med skolen, SSP, Ungdomsskolen og skoleafdelingen. Tilbuddet skal bidrage til at skabe kvalitet i arbejdet med børn og unge bl.a. ved at skabe brede børne- og ungefællesskaber.
 • Igangsætte aktiviteter med de unge som støtter de unge i deres udvikling personligt, socialt og fagligt samt uddannelsesmæssigt.
 • Tværprofessionelt samarbejde omkring de unges læring, udvikling og trivsel med udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik: Fælles Børn Fælles Ansvar (nyt vindue) og Skolepolitik (nyt vindue)
 • Vi har både aktiviteter i skoletiden og efter skoletid, så man skal påregne skiftende arbejdstider herunder aftenarbejde 2 til 3 gange om ugen til klokken 21:00.

Faglige kompetencer

Du

 • har en pædagogisk uddannelse.
 • har fritidspædagogisk erfaring og viden, som du kan sætte i spil i et tværprofessionelt samarbejde med skolen.
 • er holdspiller og kan indgå i et tæt samarbejde med aktører i - og omkring skolen.
 • kan indgå og bidrage aktivt i et team på tværs af fagligheder
 • har ambitioner på alle børn og unges vegne, og du har erfaring og viden i arbejdet med udvikling af unges sociale, personlige og faglige kompetencer, så både deres dannelse og muligheder for at tage en ungdomsuddannelse støttes.
 • finder det nødvendigt og meningsfuldt at samarbejde tæt med de unges familier, og du laver gerne opsøgende familiearbejde.
 • igangsætter, forankrer, følger op og arbejder systematisk med både overblik og sans for detaljer, og du har lyst – og ideer til at sætte forskellige aktiviteter i gang.

Personlige egenskaber

Du

 • er en tydelig voksen og positiv rollemodel for de unge.
 • er arbejdsom, ikke bange for at tage fat, og du får opgaverne fra hånden.
 • er robust og kan træffe beslutninger - også når det uventede opstår, og tiden er knap.
 • kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra de rammer, værdier og beslutninger, der er truffet.
 • har et værdimæssigt kompas, der viser den rette vej, også selvom det nogle gange betyder, at du skal over gærdet, hvor det er højest.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat fra den 1. marts 2019.

Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte souschef i skoleafdelingen Sarah De Masi på tlf. 72 32 54 27 eller distriktsskoleleder Anja Athar på tlf. 72 32 73 40.

Ansøgningen sendes elektronisk med CV og relevante eksamensbeviser. Søg stillingen

Ansøgningsfristen er den 19. januar.

Vi holder ansættelsessamtaler den 22. januar fra klokken 14:00.