icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Erfaren leder til Job & Aktivitetscenter Hørkær

Job & Aktivitetscenter Hørkær er en levende arbejdsplads for 100 borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vi har høje ambitioner – fagligt dygtige og engagerede medarbejdere – og gør dagligt en forskel for voksne borgere med handicaps

Herlev-kommune_170px.jpg

Sted:

Herlev

Ansøgningsfrist:

25. februar 2019

Job & Aktivitetscenter Hørkær søger en leder med erfaring, der kan stå i spidsen for denne spændende organisation i udvikling. Lederen af Job & Aktivitetscenter Hørkær vil være en del af Herlev Kommunes ledergruppe i Voksen Pædagogiske Tilbud, som udover Job & Aktivitetscenter Hørkær, består af tre større afdelinger (botilbud og bofællesskaber m.v.).
 
Stillingens indhold er alsidig og spænder vidt

 • Lederen har ansvaret for driften, herunder økonomien, og for den daglige faglige ledelse af 35 medarbejder. Lederen skal implementere og videreudvikle den udviklingsplan, der er igangsat i 2018.
 • Lederen skal kunne skabe tydelig retning, være visionær, strategisk og kunne lede faglige udviklingsprocesser.
 • Lederen skal i samarbejde med den faglige koordinator sikre kvaliteten af ydelserne til borgerne samt markedsføre disse ud af tilbuddet.
 • Lederen skal have gode samarbejdserfaringer på alle niveauer, såvel indad- som udadtil. 

Hvad vi søger:

 • Vi søger en leder med pædagogisk ledelseserfaring – gerne med en pædagogisk eller anden relevant baggrund - suppleret med lederuddannelse på diplomniveau.
 • Vi søger en leder, der har viden om og erfaring med borgergruppen, og med den lovgivning (Lov om Social Service §§ 103 og 104), der knytter sig til opgaven.
  Det er ligeledes et krav, at lederen har erfaring med og kompetencer til budgetstyring.
 •  Vi tilbyder samarbejde med en mangfoldig borgergruppe, engagerede medarbejdere og en dynamisk og støttende ledergruppe i en kommune med fokus på udvikling af ledelse og samarbejde på tværs.

Kan du svare ja til disse spørgsmål:

 • Har du et anerkendende menneskesyn?
 • Ser du dialogen som naturlig vej til samarbejde?
 • Er du tydelig og inddragende i din ledelse?
 • Inspirerer det dig, at være en del af et alsidigt arbejdsfællesskab?
 • Kan du tilslutte dig Herlev Kommunes ledelsesværdier; om synlighed, helhedstænkning, ordentlighed og visioner?
 • Og synes du, at ovenstående opgaver og forventninger passer til dig - så kontakt os og hør mere om stillingen. Måske er du den leder, som vi søger

Læs mere på www.hørkær-herlev.dk og www.vpt-herlev.dk
Løn og ansættelsesforhold: Stillingen er på fuld tid, og lønnen aftales individuelt mellem den faglige organisation og Herlev Kommune.

Ansættelsesproces: Der vil indgå 2 samtaler og brug af cases i ansættelsesforløbet. Samtaler forventes afholdt 8. og 15. marts.

Hør mere om lederstillingen ved henvendelse til Funktionsleder for Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud Kirsten Breinholt, mobil 24 95 27 48.

Ansøgningsfrist: 25. februar kl. 12:00.

Send ansøgning 

Om Herlev
Herlev er placeret i hjertet af hovedstadsområdet med en velfungerende infrastruktur. Transportmulighederne til og fra Herlev er gode og bliver forstærket med den kommende letbane og de fire letbanestationer i byen. Samtidig byder Herlev på let adgang til grønne områder. Vi er i fuld gang med at udvikle byen, så den også i fremtiden har et levende handelsliv, en spændende bymidte og er attraktiv at bo og drive virksomhed i.
Vi udvikler den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere har et ansvar for helheden samt modet og kompetencerne til at træffe beslutninger. Vi skaber et Herlev i fremgang, som fortsat er præget af stærke fællesskabsinstitutioner, lokalt medansvar og aktiv deltagelse, hvor alle kan udfolde sig. Et Herlev, hvor de stærke vedbliver med at bidrage til at løfte de svage, og hvor progression for borgerne er fundamentet i vores tiltag og ydelser.