icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

PLEJEFAMILIE TIL DØGNANBRINGELSE AF DRENG PÅ 11 ÅR

Hvidovre kommune søger plejefamilie til dreng på 11 år

Hvidovre-kommune--logo-170px.jpg

Sted:

Hvidovre

Ansøgningsfrist:

22. marts 2019

Hvidovre kommune søger plejefamilie til dreng på 11 år af anden etnisk herkomst end dansk med følgende diagnoser:

  • Tilpasningsreaktion med overvejende adfærdsforstyrrelse
  • Mental retardering af middelsvær grad
  • Alvorlig og gennemgribende nedsat social funktionsevne
  • Opmærksomhedsmæssige vanskeligheder
  • Et begrænset ekspressivt sprog

Drengen har behov for at blive mødt med krav og forventninger, som modsvarer hans kognitive funktionsniveau både ift. dagligdagskrav, sociale krav og faglige krav. Drengen har behov for tydelig guidning og tæt støtte til at indgå i sociale samspil.

Det forventes at drengen skal tilbydes en skoleplacering i specialskoleregi.

Da opgaven kræver specialviden, forventes det, at mindst en af plejeforældrene er uddannet og har erfaring indenfor specialområdet. Det forventes, at plejeforælderen har opgaven som sin primære arbejdsopgave, ligesom det forventes, at der ikke er yngre børn i plejefamilien.

Anbringelsen forventes at være af længerevarende karakter, og at drengen skal have kontinuerligt og stabilt samvær med sin familie.

Der forventes, at I har et tæt samarbejde med anbringende kommune og øvrige samarbejdspartnere samt biologiske forældre.

Som plejefamilie i Hvidovre Kommune vil man modtage relevant og kontinuerlig sparring og supervision i forhold til den givne opgave.

Som udgangspunkt ydes 12 x plejevederlag, med mulighed for forhandling.

Ansøgningsfrist: 22-03-2019

Det forventes, at barnets indflytning vil være omkring den 1. juni 2019, hvorfor matchningsprocessen vil finde sted i løbet af april måned.

For nærmere oplysninger er du velkommen til at kontakte familieplejekonsulent Grete Madvig, mobil 51587611, familieplejekonsulent Kirstine Stage, mobil 25405601 eller familieplejekonsulent Per Nakai, mobil 41320616 eller Familieplejeteamet@hvidovre.dk.