icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Daglig leder til voksen- og unge-botilbud ved Autisme Center Vestsjælland

Vi har en ledig stilling til dig, der evner at se, høre og forstå andre mennesker. Dig, der lytter, til det, der ikke nødvendigvis siges højt, og som har ledelsesmæssig ”gefühl” og kan definere sit eget ledelsesrum.

ACV_150x58_jobnet.jpg

Sted:

Slagelse

Ansøgningsfrist:

31. marts 2019

Det er et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogik eller anden beslægtet baggrund. Det er vigtigt, at du er i stand til at lede i forskellige arbejdsfællesskaber, hvor du skal være autentisk og lede medarbejdere, hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

Du må meget gerne have erfaring ift. at arbejde med KMD Opus, have administrative færdigheder og være tydelig og velformuleret i skrift og tale. Vi står overfor at styrke vores brug af digitalisering i den pædagogiske praksis, hvorfor det også vil være en fordel at have en særlig viden og/eller interesse for de muligheder, vi digitalt kan gribe, for at understøtte kerneopgaven.

Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er faglig udvikling, som du vil få ansvar for at implementere. Vi er midt i et stort uddannelsesforløb på diplomniveau for alle medarbejdere, og du skal som daglig leder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksisnær kompetenceudvikling. Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet. Vi har tydelige - og ufravigelige - forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

Voksen- og unge-botilbuddene er en del af Voksenområdet, der består af 23 botilbud (§ 105, § 107, § 108) samt Aktivitets- og Samværstilbuddet (§ 104). Målgruppen er unge og voksne med diagnoser inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser. Tilbuddene ligger fysisk på 12 forskellige matrikler, og vi har stort fokus på at arbejde med synergier på den enkelte matrikel.

Stillingen oprettes i forbindelse med udvidelse af Voksenområdets botilbud med en daglig leder, som vil have ledelse af ungekollegietilbud/botræningsforløb på Anholtvej og to botilbud i Rosenkildeparken. Der vil være direkte personaleansvar for tre medarbejderteams. Et særligt fokus skal være på en faglig styrkelse og udvikling af tilbuddene, hvorfor du skal være visionær og brænde for at skabe bedst mulige unge- og voksentilbud i samarbejde med medarbejderne. Med andre ord; virkelig have ambitioner og noget på hjerte i forhold til unge-voksenområdet. Du indgår i ledermakkerskab med lederkolleger i egen ”lederklynge” og i den samlede voksenledelse med øvrige ledere og områdeleder.

Som daglig leder skal du kunne oversætte lovgrundlaget og skabe refleksion hos såvel medarbejdere, kolleger som hos dig selv ift., at den pædagogiske praksis afspejler forståelse for, at vi arbejder i den enkeltes hjem, og ofte i et tæt samarbejde med forældre eller andre pårørende. Vi tager afsæt i det etiske værdisæt i den daglige pædagogiske praksis.

På Autisme Center Vestsjælland har vi forskellige lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af de daglige ledere i tæt samarbejde med områdelederen. Ledelse er for os det, vi skaber sammen, når vi vil noget for og med andre. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.

Autisme Center Vestsjælland er en af otte virksomheder indenfor 'Handicap og Psykiatri' i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor handicap og psykiatri-området. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv. Vi bevæger os konstant og tilpasser os den omskiftelige hverdag, de politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber værdifuldt.

Yderligere oplysninger
Kan du genkende dig selv i ovenstående, og har du lyst til at vide mere eller komme på besøg, kan du kontakte områdeleder Anne Brauner på tlf. 40 20 51 28

Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside.

Stillingen er på 37 timer.

Løn i henhold til lokal forhåndsaftale.

Der indhentes børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Ønsket opstart: 1. juni 2019 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist

  • 31. marts 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag 9. april 2019.

Søg stillingen