icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Det gode liv med udvikling og fællesskab

Filadelfia søger flere medarbejdere med nye kompetencer. Vil du være med på holdet, så søg en af stillingerne hos Stormly, Juelsminde. Du kan også blive timelønnet vikar.

Filadelfia.jpg

Sted:

Hedensted

Ansøgningsfrist:

4. maj 2019

Filadelfias Sociale tilbud er under forvandling. På Filadelfias sociale tilbud får borgerne støtte og træning til at klare så mange som muligt af hverdagens aktiviteter selv. Det giver følelsen af frihed og værdighed, når man kan mestre sit eget liv. Med høj faglighed og hjertet på rette sted støtter vi beboerne og brugerne til et godt liv med udvikling og fællesskab.

Filadelfias fire sociale tilbud er specialiserede i forhold til borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Der er 67 døgnpladser og 130 særskilte dagtilbudspladser - beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud fordelt på fire institutioner.

  1. Brommeparken, Sorø Kommune
  2. Egebo, Sorø Kommune
  3. Stormly, Hedensted Kommune
  4. Rehabiliterings- og udviklingscenteret – dagtilbud, Sorø

Se de andre jobstillinger her

Nøglen er specialisering og tværfaglighed

Filadelfias sociale tilbud trækker på Epilepsihospitalets høje ekspertise. Læger, psykologer og sygeplejersker arbejder sammen med institutionerne og bidrager med den nyeste forskning og viden. Nøglen til ekspertisen er specialisering og de tværfaglige teams med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og terapeuter.

Program for udredning og forløb

Udredningen og forløbsprogrammerne er ambitiøse og inspireret af udrednings- og pakkeforløb på Epilepsihospitalet og har afsæt i VUM-modellens kategorier suppleret med Filadelfias to ekstra kategorier Epilepsi/PNES og Kognitive pro- blemstillinger.

Stormly, Juelsminde

- Nyoprettet stilling som sygeplejerske med udviklings- og implementeringsopgaver

37 timer ugentlig eller efter aftale.

Dagvagt med enkelte aftenvagter. Du skal være med til at sikre den sygeplejefaglige kvalitet og et højt sygeplejefagligt niveau til gavn for vores beboere, ligesom du vil skulle indgå i sygeplejefaglige tiltag, udvikling og implementering. Du vil være central som sparringspartner for både pædagogisk, sundhedsfagligt personale og for ledelsen.

Yderligere information kontakt teamleder, Randi Henriksen tlf. 58271424

- Nyoprettet stilling som pædagog med udviklings – og implementeringsopgaver

37 timer ugentlig eller efter aftale.

Dagvagt med enkelte aftenvagter. Du skal være med til at sikre den pædagogfaglige kvalitet og et højt pædagogisk fagligt niveau til gavn for vores beboere. Du vil være central som sparringspartner for både pædagogisk, sundhedsfagligt personale og for ledelsen.

Yderligere information kontakt teamleder Henriette Hylle tlf. 58271414

- Social – og sundhedsassistent

37 timer ugentlig eller efter aftale.

Du skal være indstillet på at arbejde i alle arbejdsforløb henholdsvis dag, aften og nat.

Yderligere information kontakt teamleder Randi Henriksen 58271424 eller teamleder Henriette Hylle 58271414

Stillingerne søges online via den enkelte jobbeskrivelse