icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Hjem 2 søger to pædagoger

Vi søger to pædagoger, som sammen med kollegerne på Hjem 2 vil give vores børn og unge et godt og indholdsrigt liv.

geelsgaardskolen.gif

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

29. april 2019 kl. 12:00

Jobbet indebærer personlig pleje, sociale aktiviteter, deltagelse i andre aktiviteter, i og udenfor huset, som fx svømmehal og koloni samt samarbejde med forældre, kommune og skolens personale. Vi ønsker, at du har kørekort til almindelig bil.

Arbejdstiden er indenfor tidsrummet 6.00 – 23.00, og sker efter en arbejdsplan med skiftende arbejdstider, inkl. fast arbejde hver anden weekend. Oplys i din ansøgning, om du kan arbejde weekender i lige uger eller ulige uger. Arbejdsplanen gælder for fire uger med mulighed for ændringer i arbejdstiderne ved akut sygdom, ferie osv.

Hjem 2

Hjem 2 har fire fastboende børn, og modtager børn/unge i aflastning. Vi modtager to børn ad gangen i aflastning. Vores beboere har forskellige udfordringer såsom bevægelseshandicap, primært CP kombineret med enten specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme, epilepsi og kommunikationsproblemer.  

På Hjem 2 arbejder vi i teams omkring det enkelte barn. I hvert team er der tilknyttet tre personaler, som har det overordnede ansvar for at udarbejde pædagogiske mål for børnene og de unge, for opfølgning på målene, beskrivelser, udarbejdelse af statusrapporter mm. Det er også teamets ansvar, at kollegerne fra de andre teams informeres om ændringer i mål og pædagogiske strategier. Udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde er anerkendende pædagogik, Low Arousal samt en neuropædagogisk tilgang. Der arbejdes 1:1, for at støtte op, give rammer og mulighed for udvikling af det enkelte barn/unge. 

Det daglige arbejde indebærer også praktiske gøremål såsom let rengøring indkøb, klargøring af aftensmad m.m. 

Vi søger

  • Er ansvarsbevidste, selvstændige og mødestabile
  • Er engagerede, loyale, rummelige, fleksible og har overblik 
  • Kan eller vil lære at bruge C-pap, give medicin, lifte og udføre andre plejeopgaver
  • Kan og vil bruge IT i hverdagen

Vi tilbyder

  • Et spændende og udfordrende miljø
  • Mulighed for såvel faglig som personlig udvikling
  • En arbejdsplads hvor medarbejdernes og afdelingens trivsel vægtes højt
  • En arbejdsplads hvor du sammen med gode kolleger kan få indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og udviklingen på Hjem 2 

Hvem er Geelsgårdskolen

Gå ind på www.geelsgaardskolen.dk for at læse mere om os. Vil du vide mere om stillingerne og Geelsgårdskolen kan du kontakte Hjem 2 i dagtimerne mellem 9.00 – 13.30 på tlf. 4511 4054, spørg efter Aino Christophersen eller afdelingsleder for Hjem 2: Carsten Høgsberg på tlf. 6119 8999.

Ansættelsesvilkår 

Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår sker jf. overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund for uddannede pædagoger på døgninstitutioner samt principperne for Ny Løn.

Ansøgning 

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning og CV via vores elektroniske rekrutteringssystem inden fredag d. 29.4.2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler holdes tirsdag d. 8.5.2019.

Link til vores elektroniske rekrutteringssystem (kopier evt. og sæt det i din browser):

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=217933&DepartmentId=12105&SkipAdvertisement=true

Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum