icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagoger til autismeområdet - fordi struktur giver mening

På Bostedet Chr.X's Allé søger vi engagerede, friske og kreative pædagoger, som er interesseret i at indgå i kerneopgaven

lyngby-taarbaek.gif

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

29. april 2019 kl. 12:00

Opgaven i hus B er at give 6 borgere en indholdsrig og udviklende dagligdag, sådan at de oplever sig som medskabere og medspillere i eget liv i højest mulig grad.

Det gør vi ved at arbejde pædagogisk med største grad af selvstændighed sprogligt, socialt og adfærdsmæssigt.

Vi har derfor fokus på den enkeltes individuelle forudsætninger og på inddragelse og selvstændighed i udførelsen af dagligdagens opgaver.

I tilrettelæggelsen af dagsstruktur, arbejdes der med udgangspunkt i borgerens indsatsmål, motivation og særinteresser. Der er udarbejdet drejebøger for hver enkelt beboer. Da flere af beboerne ikke har et verbalt sprog eller har et begrænset verbalt sprog, må dine spidskompetencer meget gerne ligge i at analysere og aflæse adfærd i de helt små marginaler. Der arbejdes forebyggende med low arousal og i forhold til udadreagerende adfærd.

Om os og dig:

  • Du er pædagog og har erfaring med det autismefaglige område og neuropædagogik.
  • Kan udvikle og tænke nyt og utraditionelt inden for læring.
  • Er tålmodig og finder faglig succes i de små tegn på udvikling.
  • Har erfaring med og kendskab til det forebyggende arbejde med potentiel udadreagerende adfærd (low arousal).
  • Kan lide at udføre praktiske opgaver.
  • Har erfaring med personlig pleje.
  • Har kendskab til TEACH og PECS til brug for borgere med nonverbal kommunikation og behov for strukturerede støttesystemer.

Baggrunden for dette opslag er, at vi er i gang med at ændre strukturen omkring beboernes morgenrutiner, og derfor er der ledige stillinger i et hus med 6 beboere.

Du kommer til at indgå i et forholdsvist nyt team, der har fokus på beboerne og det faglige samarbejde omkring dem. Det er derfor vigtigt for os, at du kan indgå i et samspil og holde de aftaler, der igangsættes i det pædagogiske samarbejde.

Du har en positiv indstilling og god til at kommunikere og kvalificere, så de rigtige beslutninger kan træffes.

Bostedets ledelse består udover en faglig ledelse også af personaleleder og økonomileder samt forstander.

Arbejdet består af skiftende arbejdstider, dag og aften med rådighedsvagter, hvor du sover. Du arbejder i forhold til weekender hver 2. weekend. Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst med SL og KL.

Vil du vide mere om os – så besøg vores hjemmeside

Ansøgningsfrist: 29. april 2019 kl.: 12:00

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte
Alice Walander
-
Tlf.: 45976011