icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

FamilieSporet søger 2 kontaktpersoner, et barselsvikariat og en fast stilling

Begge stillinger er på 37 timer ugentlig og med start d. 15. august 2019

hoeje-taastrup.gif

Sted:

Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist:

5. juni 2019 kl. 10:00

Vi søger kompetente pædagoger for at sikre kapacitet til løsninger af opgaver, samt supplere kontaktpersonsgruppens samlede erfaringer og mangeartede kompetencer.  
Den faste stilling er en opnormeringen, med primært fokus på at styrke kapaciteten til løsning af opgaver indenfor området; børn og unge med diagnoser, særligt ADHD og autisme.  
Ved ansættelse i barselsvikariat vil man skulle arbejde med en bredere målgruppe, og det forventes ikke at man har særlige kompetencer indenfor psykiatriske problemstillinger. 
 
Arbejdet: 
Din primær opgave som kontaktperson er at skabe en positiv forandringsproces for den unge, som kan ses ved en vedvarende adfærdsændring. Målgruppen er unge i udsatte positioner mellem ca. 8 – 18 år samt unge i efterværn op til 23 år. Kendetegnende for mange opgaver er, at der er sociale og psykiske udviklingsmæssige udfordringer, ofte skolevægring i forskelligt omfang samt familie- og skilsmisseproblematikker i spil.  
 
Gennem individuel indsats skal du give de unge indblik i deres muligheder og udfordringer, oftest i tæt samarbejde med familien og den unges øvrige netværk. Du skal afhjælpe problemer i forhold til ringe skolegang, netværk og øvrige sociale funktioner, og du skal understøtte udvikling af et hensigtsmæssigt funktionsniveau hos den enkelte unge. 
Arbejdet med målgruppen er en dynamisk vekselvirkning mellem samtale, aktiviteter, rådgivning og vejledning samt praktisk støtte, både til den unge og som en del af forældresamarbejdet. Du skal kunne skabe og fastholde en relation som du kan arbejde ud fra, og du skal kunne agere som rollemodel. Du kommer som kontaktperson til at få tovholderposition i den unges liv, et liv der ofte er præget af kaos og konflikter, og det bliver din opgave at støtte den unge i kontakten med de forskellige aktører der er i dennes liv, såvel i det professionelle og private netværk.  
 
Organisering: 
Kontaktpersonerne er en del af FamilieSporet i Børne- og ungerådgivningscentret. FamilieSporet er en tværfaglig afdeling, som består af 12 kontaktpersoner, 12 familievejledere og 7 psykologer. FamilieSporet løser primært opgaver af pædagogisk og psykologisk karakter som bestilles af Familieafdelingen ud fra serviceloven. Vi har et tæt samarbejde med bl.a. Familieafdelingen, PPR, institutioner og skoler omkring udsatte børn, unge og familier.  
Faggrupperne i FamilieSporet samarbejder tæt, og på baggrund af forskellige opgavetyper skabes skræddersyede opgaveløsninger målrettet den unges og familiens behov. 
  
Vi søger: 
Kollegaer med engagement, høj faglighed, bred såvel som specifik relevant praksiserfaring. Kollegaer som har lyst til at tage et medansvar for faglig og personlig trivsel og faglig udvikling i gruppen af kontaktpersoner. 
 
Vi tilbyder: 
En arbejdsplads i udvikling, et dynamisk tværfagligt arbejdsmiljø og et introforløb hen over det første år. Derudover tilbyder vi mulighed for medindflydelse på metodeudvikling i tæt samspil med resten af FamilieSporet samt faglige udfordringer og udvikling.  
FamilieSporets medarbejdere er fagligt opkvalificeret igennem et internt uddannelsesforløb i en Mentaliseringsbaseret tilgang i opgaveløsningen. Desuden er der implementeret FIT (Feedback Informed Treatment) som metode siden 2018. Begge metodiske tilgange forventes det at nye medarbejdere bliver opkvalificeret i og implementerer som en del af sin pædagogiske praksis. 
Kontaktpersonsgruppen tilbyder desuden et kollegialt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger, hvor supervision, FIT- og behandlingskonferencer er en naturlig del af den faglige understøttelse og udvikling.  
  
Vi forventer, at du:  
 • Er uddannet pædagog.
 • Har flerårig pædagogisk praksiserfaring, hvoraf en del skal være fra pædagogisk og specialpædagogisk arbejde med børn og unge fra 8 -18 år.  
 • Har viden om og erfaring med arbejdet med børn og unge med diagnoser – særligt autisme og ADHD. 
 • Er engageret, energisk og kan inspirere og motivere de unge. 
 • Kan arbejde selvstændigt i de enkelte familier. 
 • Kan samarbejde tværfagligt om opgaverne og være en del af et team. 
 • Er interesseret i kontinuerlig videreudvikling af din pædagogiske praksis, arbejder ud fra en Mentaliseringsbaseret tilgang og anvender FIT i opgaveløsningen. 
 • Kan planlægge og strukturerer dine arbejdsopgaver samt skabe synligt overblik over dem.  
 • Kan dokumentere dit arbejde i skrift og tale. 
 • Har kørekort og egen bil. 
 • Er fleksibel, nysgerrig, udviklingsparat og med lyst til at lære og lære fra dig.  
 • Er fleksibel - da der forekommer aftenarbejde og i særlige tilfælde weekendarbejde.  

Vi ser gerne, at du: 
 • Har relevant viden om eller efteruddannelse indenfor arbejdet med mennesker med ADHD og/eller autisme. 
 • Kan indgå i tilsyn/støtte til unge der hjemtages i egen bolig. 
 • Er interesseret i at bidrage til udviklingen af den tværfaglige indsats i forhold til udsatte unge, fx. misbrugsindsatser, kursustilbud til forældre, gruppetilbud, mm. 
 • Kan arbejde med målgruppen 8 til 12-årige. 
 • Har erfaring eller viden om FIT. 
 • Har erfaring eller viden om en Mentaliseringsbaseret tilgang. 

Vilkår, yderligere oplysninger og datoer: 
Har du uddybende spørgsmål kan du skrive en mail med dine spørgsmål samt dit telefonnummer til afdelingsleder af Kontaktpersonerne Jakob Winther-Larsen på mailadresse jakobla@htk.dk. 
 
Send via linket nederst, din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. Mærk ansøgningen om du er interesseret i den faste stilling, vikariatet eller begge. 
 
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. 
I forbindelse med ansættelse indhentes straffe og børneattest. 
   
Vi skal have din ansøgning senest onsdag d. 5. Juni 2019. Vi indkalder til samtale pr. telefon.  
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 26. Og 27. juni på Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup.